Kredsformanden til dialogmøde hos Region Syddanmark

Kredsformand John Christiansen har været til møde med regionsdirektør Jane Kraglund. Mødet foregik undtagelsesvis rent fysik på Regionsgården i Vejle. ”Det er vigtigt at sikre at sygeplejerskernes bekymringer og problemer bliver italesat,” understreger kredsformanden

Oprettet: 27.03.2020
Stig Vognæs

Aktiviteterne i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark har fuldstændigt ændret karakter i de seneste uger, ligesom det er sket på de fleste andre arbejdspladser. Kredsformanden holder normalt en lang række møder rundt i kredsen hver uge. Nu foregår nærmest alt via nettet.

Under normale forhold ville John Christiansen træffe hundredvis af sygeplejersker til kredsens aktiviteter, kurser osv. Der vil også typisk være ugentlige møder med nogle af Dansk Sygeplejeråds mange tillidsrepræsentanter.

Nu er virkeligheden en helt anden. Der holdes fortsat mange møder, men emnerne centrerer sig primært om COVID-19 og alle de mangfoldige konsekvenser virusudbruddet har ført med sig.

Der er rigeligt at tale om

Et af de få fysiske møder, der blev afholdt i denne uge var et møde med regionsdirektør Jane Kraglund, hvor der var mulighed for at drøfte den aktuelle situation på sygehusene. Det var vigtigt for kredsformanden at fortælle regionens øverste embedsmand om alle de udfordringer syddanske sygeplejersker dagligt står overfor.

”Jeg tager gerne et fysisk møde eller tre, hvis det kan medvirke til, at vi får arbejdet med nogle af de bekymringerne de regionalt ansatte sygeplejersker har. Jeg forsømmer ikke nogen lejlighed til at italesætte udfordringerne med f.eks. værnemidler og COVID-19 test af sygeplejersker.

Et andet emne er arbejdsvilkår – også i denne tid, for selvom overenskomst og arbejdstidsaftaler stadig gælder uændret, er rammerne voldsomt forandret. Dette giver mange udfordringer – og rigeligt at tale om,” slutter John Christiansen.

Læs også: