Kvindernes internationale kampdag

Kredsformand John Christiansen har sendt et læserbrev til Syddanmarks aviser i anledningen af 8. marts - Kvindernes internationale kampdag. Det handler især om nyuddannedes sygeplejerskers beskedne startløn.

Oprettet: 08.03.2019
John Christiansen

Den 8. marts er Kvindernes Internationale Kampdag. Dagen blev stiftet i 1910, som en mærkedag for kvindernes ligestilling. Men selvom der altså er gået 109 år, er der desværre stadig rigeligt at kæmpe for. Lad os blot tage ét eksempel – lønnen i et typisk kvindefag.

En nyuddannet sygeplejerske på et sygehus i Syddanmark tjener efter 3½ års krævende studier omkring 24.350 kroner om måneden eks. pension og eventuelle ulempetillæg. Lad os sige, at hun er ansat på en medicinsk afdeling. Ud over dagvagter har hun typisk seks -otte aften- eller nattevagter om måneden. Derudover skal hun regne med faste vagter hver anden weekend.

Den nyuddannede sygeplejerske skal kunne fungere på en travl og til tider stressende arbejdsplads. Hun skal være i stand til at håndtere et tungt ansvar, hvor patienters liv og førlighed er afhængig af, at hun handler korrekt hele tiden – også selvom hun har travlt. Desuden skal hun kalkulere med, at hun ikke nødvendigvis kan få ferie sammen med sin familie.

Hun skal leve med at blive kaldt på arbejde i sin fritid, fordi der er betydelig mangel på sygeplejersker. Årsagen til det skal blandt andet findes i den manglende politiske opbakning og rettidige omhu til at øge antallet af uddannelsespladser.

Manglen på sygeplejersker skyldes også, at en del forlader faget, mens en anden del vælger at arbejde på nedsat tid – hvorfor mon?

Oven i alt dette skal sygeplejersker tåle, at innovationsministeren hævder, at offentligt ansatte har fået for store lønstigninger, og har for meget sygefravær.

Det sygeplejersker mangler er anerkendelse, ikke hos befolkningen, her ligger vi altid tårnhøjt i de årlige målinger, men økonomisk og politisk. Forskellen i løn til andre fagområder med tilsvarende uddannelse og arbejdsansvar er urimelig efter enhver målestok. Det kan der kun rettes op på ved en politisk indblanding. Vi har ventet 109 år – det er ved at være tiden.

John Christiansen
Kredsformand for Dansk Sygeplejeråd

FAKTAARK OM LIGELØN

Læs også: