Løber Kolding Kommune fra sine aftaler?

To sygeplejersker i Kolding Kommune kunne uden varsel læse i Jyske Vestkysten, at den ene af dem skulle fyres på grund af besparelser. ” Er det en måde at behandle sine ansatte på? " - spørger næstformand Helle Kruse Hansen i et læserbrev, der blev bragt samme sted få dage efter. Læs det her.

Oprettet: 28.10.2019
Helle Kruse Hansen & Stig Vognæs

Helle Kruse Hansens læserbrev i Jyske Vestkysten, bragt den 25. oktober:

I en artikel i JydskeVestkysten den 21. oktober er seniorudvalgsformand Søren Rasmussen citeret for følgende: "Derudover nedlægges yderligere tre stillinger. Det drejer sig om to stillinger som læringspartnere i henholdsvis hjemmesygeplejen og hjemmehjælpen. En læringspartner tager med rundt, observerer og giver gode råd om, hvordan arbejdsopgaverne løses bedst…."

Jeg må desværre konstatere, at Søren Rasmussen ikke kender sin egen kommune. I august måned indgik de faglige organisationer en rammeaftale med Kolding Kommune, der blandt andet skal sikre, at medarbejdernes faglighed bliver hørt, inden der træffes vigtige beslutninger. Jeg har brug for at høre Søren Rasmussen, om den aftale er noget værd?

Grunden til, at jeg spørger er, at de to sygeplejersker i Kolding Kommune, der er ansat som læringspartnere i sygeplejen, pludselig kunne læse i JydskeVestkysten at den ene af dem skulle fyres. Bum. Tak for kaffe, siger jeg bare. Er det en måde at behandle sine ansatte på?

De kommunalt ansatte læringspartnere i sygeplejen og hjemmeplejen - som ifølge Søren Rasmussen "giver gode råd" - er specialuddannede sygeplejersker, der udover deres grunduddannelse alle har videreuddannet sig. Læringspartnerne sørger for at den nyeste viden og seneste metoder bliver spredt til de sundhedsfaglige medarbejder, så de straks kommer borgerne til gode. Den enkelte medarbejder har i en travl hverdag ikke tid til at følge med i nyeste forskning og den seneste udvikling. Derfor er læringspartnerne nødvendige, hvis den kommunale sygepleje skal være opdateret, og plejen af borgere i eget hjem skal være af høj kvalitet.

De sygeplejefaglige læringspartnerne besøger i gennemsnit 150 borgere pr. uge. Disse besøg er med til at forhindre at borgerne bliver genindlagt på sygehuset. Det er både dyrt og til stor gene for borgerne, hvis de med korte mellemrum flyttes frem og tilbage mellem sygehus og eget hjem. En indlæggelse er meget dyrere end behandling i eget hjem, men at undgå genindlæggelser kræver, at de ansatte i kommunerne er dygtige og opdateret med seneste viden.

I Dansk Sygeplejeråd er vi bekendt med Kolding Kommunes stramme budget, og vi har respekt for, at der skal træffes nogle svære beslutninger. Men vi ønsker, at disse prioriteringer sker på et oplyst grundlag og med respekt for indgåede aftaler og de kommunalt ansatte, de berører.

Helle Kruse Hansen
Næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark