Lønløft til mange regionale sygeplejersker

Dansk Sygeplejeråd har indgået en aftale med Region Syddanmark om et lønløft til flere tusinde sygeplejersker på døgndækkede og vagttunge sengeafsnit. Januar-aftalen omfatter også tre af specialuddannelserne. ”Vi kæmpede til det sidste for at få flere med”, fortæller kredsformand John Christiansen.

Oprettet: 04.05.2022
Stig Vognæs

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark er efter længere tids forhandling lykkedes med to aftaler, der løfter lønnen i en række områder:

  1. En delaftale for samtlige sengeafsnit, hvor sygeplejersker, der udfører vagtarbejde efter visse kriterier, får nye årlige erfaringstillæg på 8.516 kroner efter to års ansættelse og 12.773 kroner efter fire år. På FAM og intensivområdet er der et tillæg på 17.031 kroner efter seks års ansættelse.
  2. En delaftale der giver et årligt tillæg på 19.160 kroner til sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatri, intensiv eller anæstesiologisk sygepleje, når man er ansat steder, hvor uddannelsen er en forudsætning for ansættelsen.

Beløbene er  omregnet fra aftalens 2018 niveau til nutidskroner i 2022.

”Dansk Sygeplejeråd arbejder forsat på at opnå et generelt lønløft til alle sygeplejersker via lønstrukturkomiteen. Det betyder dog ikke, at vi stopper den lokale indsat for en højere løn til sygeplejersker, når muligheden viser sig.

De sygeplejersker og de områder, der ikke har fået af den lokale løndannelse, vil være et oplagt fokusområde, når der igen skal forhandles lokalt”, understreger John Christiansen på den video, som kan ses nederst i denne mail.

Kerneområder er under personalemæssigt pres

I aftalernes indledning står der blandt andet:
”På visse kerneområder er Region Syddanmark personalemæssigt under stort pres. Der er særligt tale om de døgndækkede og vagttunge plejeområder, hvor medarbejderne har en høj grad af vagtbelastning. Der er på disse områder betragtelige udfordringer med fastholdelse af personale, hvilket påvirker kapaciteten og stresser hele sygehusvæsenet. Der er over alt stort fokus på disse udfordringer, og regionens enkelte enheder har igangsat en række indsatser, som skal understøtte dette.”

Aftalerne træder i kraft fra 1.4.2022. Opfylder man betingelserne fra den 1. april 2022, vil man blive omfattet.  De nye lønmidler i disse aftaler lægges, med enkelte undtagelser, ovenpå de eksisterende lokallønsaftaler.

Læs aftalerne her (kræver log in):

Aftale 1Forhåndsaftale om funktionstillæg for vagter på visse områder

Aftale 2Forhåndsaftale om indførelse af funktionstillæg til specialuddannede sygeplejersker med funktion på visse områder

På øverste foto ses kredsformand John Christiansen og regionsdirektør Jane Kraglund som underskriver en tidligere aftale.