Medlemsmøde for sygeplejersker med videreuddannelse

Kreds Syddanmark inviterer medlemmer med en master- eller kandidatgrad til et såkaldt storbymøde i Odense, tirsdag den 29. november. Formålet er blandt andet at styrke faglighed og fagidentitet gennem netværksdannelse, sparring, ny viden og inspiration fra andre sygeplejersker med master- eller kandidatuddannelse.

Oprettet: 15.09.2022
Stig Vognæs

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark inviterer sygeplejersker med master- eller kandidatgrad til medlemsmøde i Odin Havnepark i Odense tirsdag den 29. november klokken 17 til 21.

Mødet kommer til at bestå af inspirerende oplæg af:

  • John Christiansen, Kredsformand i Dansk Sygeplejeråd
  • Jane Clemensen, professor ved HC Andersen Børne og Ungehospital, Odense Universitetshospital
  • Selina Kikkenborg Berg, professor i kardiologi ved Rigshospitalet
  • Hanne Agerskov, Sygeplejerske, lektor ved Klinisk Institut, Odense Universitetshospital, Forskningsenhed for Nefrologi
  • Karin Dieperink, sygeplejerske, professor i Kræft og familiesygepleje ved Onkologisk afdeling, Klinisk Institut, Odense Universitetshospital
  • Mette Rothmann, sygeplejerske og lektor i Diabetesomsorg, Brugerinvolvering og teknologi, PhD ved Steno Diabetes Center Odense/Klinisk Institut, Odense Universitetshospital

Blandt formålene ved mødet er at:

  • Skabe et stærkt fundament for at sygeplejersker med videreuddannelse inspireres til at medvirke i udvikling af sygeplejen og sundhedsvæsnet gennem forskning, øget kvalitet og udvikling
  • Styrke faglighed og fagidentitet gennem netværksdannelse, sparring, ny viden og inspiration med andre sygeplejersker med master eller kandidatuddannelse
  • Dele viden og inspiration om uddannelsernes anvendelses- og karrieremuligheder
  • Inspirere sygeplejersker med videreuddannelse til at søge indflydelse, være synlig for andre og formidle deres viden om sygeplejen og sundhedsvæsenet

Tid og sted                                                                       

Odense, tirsdag den 29. november 2022 kl. 17-21. Odin Havnepark, Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17F, Odense C.

Se program og tilmeld dig her senest den 14. november

Arrangementet er forbeholdt sygeplejersker i Syddanmark, som har en master eller kandidatuddannelse.