Når det tværsektorielle palliative patientforløb skal være personcentreret

Et tværsektorielt eftermiddagsmøde.

Oprettet: 09.01.2019

Medicinsk Afdeling, Kolding og Kolding Kommune inviterer til en tværsektoriel eftermiddag.

Arrangementet er støttet af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark.

 

Tid og sted

Mandag den 18. marts 2019

Kl. 16-19

Sundhedscenter Kolding
Sygehusvej 6
6000 Kolding

 

Tilmelding

Send din tilmelding til Klinisk Sygeplejespecialist Pernille Langkilde på mail: pernille.koelholt.langkilde@rsyd.dk 

 

Program

Kl. 16:00   Velkomst

v/ Oversygeplejerske Hanne Andersen og Leder af sygeplejen, Kolding Kommune Lene Borgen Esmann.

Kl. 16:10   Personcentreret sygepleje i den sidste tid

Hvordan kan vi i det tværsektorielle samarbejde understøtte den palliative indsats for at opnå højest mulig livskvalitet i den sidste del af livet, i et patient/pårørende perspektiv?

v/ Afdelingssygeplejerske Winnie V. G. Marotzke, palliativ team, Vejle Sygehus.

Kl. 16:40   Familiesygepleje i den palliative indsats

v/ Sygeplejerske lektor og PhD Barbara Voltelen.

Kl. 17:15   Pause

Kl. 17:45   Parallel sessioner (drøftelse af oplæg og forberedelse til parallelsession)

Kl. 18:15   Opsamling med paneldiskussion (Se paneldetagere længere nede)

Kl. 18:45   Afslutning og kom godt hjem

v/ Oversygeplejerske Hanne Andersen og Leder af   sygeplejen Lene Borgen Esmann.

 

Paneldeltagere

• Sygeplejerske med speciale i palliation, ved Kolding kommune

• Afdelingssygeplejerske Winnie V. G. Marotzke, palliativ team, Vejle Sygehus

• Specialeansvarlig overlæge Keld Erik Otte, Medicinsk afdeling, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt

• Sygeplejerske lektor, Ph.d. Barbara Voltelen, UCL og SDU Region Syddanmark

• Sygehus præst, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt

• Medlem af patient og pårørende rådet, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt, Mona Muusmann