Ny aftale med Region Syddanmarks sygehuse

Region Syddanmark og Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark har lavet en aftale, der, hvis den sanktioneres på de enkelte sygehuse, giver mulighed for at indgå individuelle ordninger i tilrettelæggelsen af arbejdstiden. Meningen er at give større frihed til at skabe sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv.

Oprettet: 12.03.2019
Stig Vognæs

Aftalen er en såkaldt rammeaftale og er efter et længere forhandlingsforløb blevet underskrevet i februar måned. Rammetalen er overordnet og skal accepteres af de lokale tillidsrepræsentanterne før den gælder på det enkelte sygehus.

Formålet med rammeaftalen er at give mulighed for større lokal indflydelse, så den enkelte sygeplejerske kan indgå individuelle ordninger, der forbedrer sammenhængen mellem arbejdsliv og privatliv. Tillidsrepræsentanten skal involveres før en endelig aftale er gyldig.

Parterne håber, at aftalen kan give inspiration og lyst til at afprøve elementer, som måske ikke tidligere har været anvendt. Rammeaftalen er et supplement til de allerede eksisterende lokalaftaler, og afløser ikke eksisterende ordninger.

Fleksible muligheder for at arbejde på fuld tid

Behovet for at flere sygeplejersker arbejder på fuld tid, har været en del af de drøftelser, der er gået forud. Det er aftaleparternes håb at lokale tiltag om eksempelvis frivillighed omkring afspadsering kan bidrage til at øge antallet af fuldtidsansatte sygeplejersker.

Rammeaftalen indeholder elementer om:

  • Aftale om nedsættelse af hviletid
  • Frivillig byt af vagter
  • Aftale om flekstid
  • Aftale om plustid
  • Aftale om håndtering af særydelser
  • Aftale om opsparing af afspadsering

Det er besluttet at rammeaftalen skal evalueres i oktober 2019.

Se rammeaftalen her - eller tal med din tillidsrepræsentant

Læs også