Nyuddannede specialsygeplejersker

Tirsdag aften var der fest og glade dage i Vejle. Det skyldes, at det første hold sygeplejersker havde bestået specialuddannelsen i borgernær sygepleje. Mere pleje i hjemmet stiller højere krav, så på sigt vil alle kommuner få specialuddannede sygeplejersker, fastslår kredsformand John Christiansen.

Oprettet: 15.01.2020
Stig Vognæs

Mere pleje i eget hjem stiller højere krav til sygeplejersker. Nu er nye specialsygeplejersker klar til at rykke hjem til borgerne. Tirsdag den 14.1.20 dimitterer 25 nye specialsygeplejersker for første gang fra professionshøjskolerne UC SYD og University College Lillebælt.

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er ny, og varsler et øget fokus på de kommunale sygeplejersker og deres udvidede arbejdsområder.

Ifølge kredsformand John Christiansen kommer borgerne i fremtiden til at møde flere sygeplejersker med en specialuddannelse i rygsækken. Alle kommuner på sigt vil få specialuddannede sygeplejersker.

Spydspidser og ambassadører

I sin lykønskningstale sagde John Christiansen blandt andet følgende:

Når vi kigger på repræsentationen af kommuner på uddannelsen, så må vi jo desværre stadig erkende, at en del stadig ikke har valgt at give deres sygeplejersker mulighed for at tage uddannelsen. 

Jer der nu er færdige, vil være spydspidser og ambassadører for udbredelsen af specialuddannelsen. Fortæl om den – og de kompetencer den har givet jer – der hvor I kommer ud. 

Vi glæder os til at følge jer

I Kreds Syddanmark starter vi allerede nu med at fortælle mere om jer. I det kommende nummer af vores lokale blad ’Kredsløbet’ vil vi bringe en artikel med et par af jer, hvor I får mulighed for at dele jeres erfaringer.

Jeg skal hilse fra Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen og sige tillykke. Held og lykke på jeres videre færd, vi glæder os til at følge jer – og vi er selvfølgelig til rådighed til støtte og sparring, hvis I får brug for det.

Tillykke.