Oplæg ved professor emerita Susan Rydahl-Hansen

Den 18. september i Sønderborg kan du høre om kræftramte patienter og deres familiers håndtering af patientens lidelse - i samspil med professionelle over sektorgrænser.

Oprettet: 16.04.2019

Professor emerita Susan Rydahl-Hansen ved Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet holder oplæg:

Tid og sted

Onsdag den 18. september 2019 kl. 15-17
Sønderborg Sygehus,
Den gamle personalekantine

Der vil efterfølgende blive serveret en let anretning.

Arrangør: Mette Petersen, Tillidsrepræsentant  på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg for sygeplejersker i Afsnit for lungesygdomme og kræftsygdomme. Arrangementet er støttet af Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark, og medlemmer af DSR kan deltage.

Indhold

Patienter og pårørende som belastes af svær kræftsygdom har ofte svært ved at udtrykke, vurdere og håndtere deres hidtil ukendte lidelse - i samspil med professionelle over sektorgrænser. Det kan indebære utilstrækkelig håndtering af lidelsen, tab af mening, isolation, afmagt, depression og/eller angst.

Oplægget vil fokusere på:

  • Forhold af betydning for, at patienter og deres pårørende gennem kræftforløbet kan miste evnen til at vurdere og håndtere patientens lidelse
  • Forhold af betydning for, hvordan vi som professionelle kan bidrage til, at patienter og pårørende kan øge deres situationsbestemte handlekompetencer til at identificere, vurdere og håndtere patientens lidelse i overensstemmelse med deres præferencer og ressourcer

Efter oplægget vil der være lidt tid til drøftelse af nogle af de spørgsmål, som indlægget rejser. 

Vi glæder os til en spændende faglig eftermiddag.

Tilmelding

Tilmelding på mail mette.petersen3@rsyd.dk senest d. 1. september 2019.

Flere arrangementer i Syddanmark