Region Syddanmark afsætter penge til bedre introduktionsforløb

Flere nyuddannede medarbejdere som f.eks. sygeplejersker, jordemødre og læger skal have et særligt introduktionsforløb, når de får job i regionen. Det skal hjælpe dem godt i gang og give dem lyst til at blive. "Det er et skridt i den helt rigtige retning," udtaler kredsformanden.

Oprettet: 07.10.2019
Stig Vognæs

Region Syddanmark sparede 20 millioner kroner mere end forventet på vaskeriudbuddet. Derfor er der indgået en aftale om at bruge pengene til at udbrede et succesfuldt introduktionsforløb for nyuddannede medarbejdere. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Forløbet vil fremover blive tilbudt flere vagtbelastede afdelinger på regionens sygehuse og i psykiatrien. Samtidig sættes der penge af til at styrke uddannelsesindsatsen for sygeplejersker og SOSU-assistenter.

  Aftale om uddannelse og introduktionsforløb 2019.pdf

En god introduktion er afgørende

15. millioner kroner skal bruges til at udbrede særlige introduktionsforløb til flere afdelinger i hele regionen. Forløbene tilbydes allerede til nyuddannede sygeplejersker i fællesakutmodtagelser og på medicinske afdelinger samt til nyuddannede SOSU-assistenter og sygeplejersker i de psykiatriske akutmodtagelser. Og det har der været gode erfaringer med.

Det betyder, at nyuddannet plejepersonale på flere vagtbelastede afdelinger får to måneders introduktion sammen med en erfaren kollega. Her indgår den nyansatte som et supplement til den normale normering og er dermed ikke en del af bemandingen med det samme.

Også nyuddannede jordemødre og læger får del i pengepuljen. De skal ikke indgå i fast vagt før efter en måned eller to fra deres ansættelse

Bedre praktikforløb

Det er også ambitionen at Region Syddanmark skal være et mere attraktivt praktiksted for social- og sundhedsassistentelever samt sygeplejerskestuderende. Et godt praktikophold øger muligheden for, at de studerende vælger regionen som fremtidig arbejdsplads. Samtidig kan det bidrage til, at færre falder fra undervejs i deres uddannelse.

Ud over de 15 millioner kroner til udbredelse af introduktionsforløb bliver der afsat 5 millioner kroner til at styrke uddannelsesmiljøet og uddannelsesindsatsen over for plejepersonalet. Pengene skal bruges til at give praktikvejlederne nye kompetencer og værktøjer, som kan bidrage til, at de studerende bliver godt klædt på til deres fremtidige arbejde.

Kredsformanden glæder sig

”Det er godt at Region Syddanmark har lyttet til de input som de har fået, blandt andet fra Dansk Sygeplejeråd,” understreger kredsformand John Christiansen og fortsætter.

”Når vi fra formandskabet og kredsbestyrelsen ringer rundt til alle nyuddannede, fylder behovet for gode introduktionsforløb meget i vores samtaler. Det er glædeligt at ordningen fortsætter og bredes ud til at omfatte sygeplejersker i flere områder samt til andre faggrupper. En god start på arbejdslivet er vigtig, uanset hvor man arbejder.

Et andet område, der er politisk fokus på, er uddannelse af flere sygeplejersker. Også her tyder det på at der er lyttet til Dansk Sygeplejeråds ønsker om at opruste den praktiske del af uddannelsen.

De studerende får 40% af deres uddannelse i praktikken og det er klart, at det er en vigtig del af det samlede uddannelsesforløb. Når der skal uddannes flere, skal rammerne selvfølgelig tilpasses så de kliniske vejledere fortsat kan overkomme opgaven.

Det er godt politikerne i Region Syddanmark har prioriteret disse to områder, og nu venter vi på meldingerne fra de 22 kommuner og opfordrer til, at de tage tilsvarende beslutninger," slutter John Christiansen.

Læs også: