Sådan skaber du en god relation via telefonen

Sygeplejersker over hele Danmark har siden 2017 givet telefonstøtte til patienter med komplekse behandlings- eller plejebehov i projektet 'Aktiv Patientstøtte'. Praktiske erfaringerne er nu samlet i en anvendelig guide til gode telefonsamtaler i sundhedsvæsenet.

Oprettet: 18.05.2020
Stig Vognæs

Hvordan holder man en telefonsamtale på sporet?
Hvordan etablerer man en god relation?
Hvordan stiller man spørgsmål, der skaber refleksion?

Aktiv Patientstøtte har lavet en inspirationsguide til gode telefoniske samtaler i sundhedsvæsenet. Der er tale om de bedste råd og tips fra de sygeplejersker, som siden 2017 har haft mere end 16.000 samtaleforløb med patienter over hele landet.

Guiden rummer forslag til konkrete formuleringer, som alle, der beskæftiger sig med telefonrådgivning, kan have stor glæde af. Der er således tale om særdeles anvendelig viden i en tid, hvor stadig mere kontakt foregår over telefon eller via web.

Hent inspirationsguiden her.

Aktiv Patientstøtte

Aktiv Patientstøtte er et tilbud om telefonstøtte til patienter med kroniske sygdomme eller andre komplekse behandlings- eller plejebehov. Som patient i Aktiv Patientstøtte er man tilknyttet en fast sygeplejerske, som er uddannet i coachende samtale over telefonen.

Målet med Aktiv Patientstøtte er, at patienten opnår højere livskvalitet og færre akutte indlæggelser. Sygeplejersken understøtter via telefonsamtaler patienten i at tage ansvar for sit liv med sygdom og finde rundt i de eksisterende sundhedstilbud og sociale/kulturelle tilbud.

Patienter kan ikke tilmelde sig Aktiv Patientstøtte, de bliver valgt ud fra deres egnethed ud fra diagnoser og tidligere brug af sundhedsydelser. De egnede patienter får invitation til et indledende fysisk møde.

Aktiv Patientstøtte startede som et treårigt forskningsprojekt, der skulle løbe fra 2017 til og med 2019. Projektet blev først forlænget med et år (2020) og alt tyder nu på at forlængelsen også kommer til at omfatte 2021.

 

 

Læs også: