Sammen er vi stærkest

Debat om ligeløn, deltidsstillinger, arbejdsvilkår, videreuddannelse og meget mere. Talelysten, engagementet og interessen var stor da Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark holdt generalforsamling.

Oprettet: 31.10.2018
Stig Vognæs

Omkring 200 sygeplejersker fra hele Syddanmark var mødt op i Messe C i Fredericia, da Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark holdt generalforsamling tirsdag den 30. oktober.

Mange havde også været til årets fagdag i Messe C fra klokken 8 til 16 umiddelbart før den fællesspisning klokken 17, som indledte generalforsamlingen.

Generalforsamlinger holdes efter et fast mønster og en dagsorden, der er ens fra år, men det betød ikke at det blev en kedelig og forudsigelig aften. Talelysten er nemlig stor både fra Kredsformanden og næstformændene samt fra de fremmødte sygeplejersker, der ivrigt kastede sig ud i debatten om aftenens emner.

Stor talelyst

Der blev diskuteret ligestilling, ligeløn og arbejdsvilkår ud fra et mundtligt oplæg fra en af Kredsbestyrelsens arbejdsgrupper. Der var indlæg om retten til at arbejde på deltid og retten til fuldtidsstillinger. I løbet af aftenen kunnu man høre adskillige indlæg om sygeplejerskers generelle arbejdsvilkår og meget mere.

Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen var også kommet og holdt en tale, som både var præget af forårets OK18-forhandlinger og den kommende sundhedsplan regeringen har varslet.

Kredsbestyrelsens beretning fremgår af det seneste nummer af Kredsløbet. 

Kredsformandens personlige beretning kan læses her: Kredsformandens mundtlige beretning 2018

Kredsformandens beretning kan også ses på video herunder (ca. 25 min):