Seksuelt krænkende handlinger

Ind i mellem bliver sygeplejersker desværre udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen. I hæftet ’ Krænkende handlinger af seksuel karakter’ er værktøjer, der kan være en hjælp til at sætte en dialog i gang, skabe klarhed og give tryghed.

Oprettet: 26.03.2019
Stig Vognæs

”Arbejdsmiljø og de vilkår vi arbejder under som sygeplejersker har stor betydning både for den enkelte og for den måde, vi kan udøve vores fag på. Dette har naturligvis indflydelse på den kvalitet borgeren møder," fortæller kredsformand John Christiansen.

"Der er mange forhold, der påvirker arbejdsmiljøet. Der er de helt åbenlyse med sammenhæng mellem opgaver og ressourcer, hvor vi fx taler om stress. Der er rammerne for det fysiske arbejdsmiljø med forebyggelse af fx tunge løft, stikskader m.v.

Med dette hæfte sættes fokus på et emne, der på mange måde kan være svært at tale om. Seksuelt krænkende handlinger er altid uacceptable, uanset om den stammer fra ansatte, borgere eller patienter. Derfor er det vigtigt at bryde dette tabu, så krænkende handlinger forebygges,” slår kredsformanden fast.

FAKTA

Inspirationshæftet ’Stop, forebyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter’ beskrives, hvad der er seksuelt krænkende handlinger når der er tale om kolleger, ledere eller underordnede. I anden del er der fokus på krænkelser, der kan komme fra borgere/patienter. Til sidst beskrives værktøjer, som kan bruge til at starte en dialog om disse problemer.

Målgruppe: Ledere og arbejdsmiljøgruppe

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2019

Læs også: