Skiftedag i SLS

Den 1. juli begyndte det nye formandskab og forretningsudvalg sit arbejde i de Sygeplejestuderendes Landssammenslutning. Kamilla Futtrup blev genvalgt som formand, men næstformand og forretningsudvalget er nye ansigter.

Oprettet: 02.07.2019
Bjarke Lindemann & Stig Vognæs

SLS holdt årsmøde i maj og her blev følgende valgt:

  • Kamilla Futtrup blev genvalgt på årsmødet og fortsætter som SLS-formand det kommende år. Kamilla læser til sygeplejerske i København.
  • Sebastian Kongskov Larsen tiltræder som næstformand. Sebastian læser til sygeplejerske i Aarhus. Sebastian har i det forgangne år været forretningsudvalgsmedlem i SLS, bl.a. med ansvar for lokalafdelingerne i Kreds Midtjylland.

Både formand og næstformand har orlov fra studiet, mens de varetager deres hverv.

Foruden formandskabet består SLS' forretningsudvalg af fire menige forretningsudvalgsmedlemmer, der alle er nyvalgte. To af de fire medlemmer kommer fra Syddanmark:

  • Kasper Madsen læser til sygeplejerske i Vejle og har senest været lokalformand for SLS-Vejle.
  • Julie Bjerg Jakobsen læser til sygeplejerske i Odense og har senest været lokalformand i SLS-Odense.
  • Julie Jørgensen læser til sygeplejerske i Slagelse og har senest været lokalformand i SLS-Slagelse.
  • Trine Johansen Rasmussen læser til sygeplejerske i Aarhus og har senest været lokalformand i SLS-Aarhus

De menige forretningsudvalgsmedlemmer læser fortsat på uddannelsen, mens de varetager deres hverv.

Regionale kontaktpersoner

Det forventes, at det nye forretningsudvalg vil konstituere sig med en regional kontaktpersonordning med ansvar for kontakt til uddannelsessteder, lokalbestyrelser og den enkelte kreds.

(På fotoet øverst ses næstformand Sebastian Kongskov Larsen og den genvalgte formand Kamilla Futtrup)

Læs også: