Søg penge til klinisk udvikling og forskning

Fra nu og frem til 1. september kan du søge om støtte fra Danske Regioners og Sundhedskartellets udviklings- og forskningspulje.

Oprettet: 23.04.2019
Stig Vognæs

Sundhedskartellet og Danske Regioner aftalte at oprette en udviklings- og forskningspulje i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018.  Puljens formål er at fremme fagligt og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne.

Hvis du vil have del i disse penge, skal dit projekt have fokus på konkrete, praksisnære effekter inden for klinisk udvikling og forskning.

Udviklings- og forskningspuljen støtter projekter indenfor følgende temaer:

  • Forskning og vidensudvikling i forhold til personer med multisygdom og sygdommens kliniske udtryk, behandlings- og rehabiliteringsmuligheder, og hvordan man foretager en effektiv organisering af indsatsen
  • Betydningen af relationer og relationsopbygning mellem patienter/borgere og sundhedsprofessionelle

    Danske Regioner og Sundhedskartellet ønsker, at udviklings- og forskningsprojekterne skal have gennemslagskraft i regionerne, og at projekterne skal have et vist omfang. Projekter med et budget på minimum 300.000 bliver derfor prioriteret.

    Læs om ansøgning mv. til udviklings- og forskningspuljen

Læs også: