Spændende besøg fra Sydkorea

Det er vigtigt at udveksle erfaringer med andre. Derfor afsatte næstformand Helle Kruse Hansen fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark velvilligt nogle timer til at være vært for en delegation fra Sydkorea.

Oprettet: 18.10.2019
Helle Kruse Hansen & Stig Vognæs

Onsdag den 9. oktober havde Dansk Sygeplejeråd, Kreds
Syddanmark besøg af tre sygeplejeprofessorer ogbesøg_fra_sydkorea en institutionsleder fra Sydkorea. De ville gerne se, hvordan vi arbejder med demente i Danmark, samt hvordan vi udfører sygepleje i hjemmeplejen.

Første stop på dagen var i Assens, hvor leder Lene Jørgensen, viste os rundt på bofællesskabet for demente på Skelvej. Delegationen fra Syddkorea var
meget nysgerrige og interesserede.

besøg_fra_sydkoreaEn af beboerne, som tidligere har være engelsklærer, fortalte på glimrende engelsk, hvordan hun oplevede at bo i fællesskabet. Hun viste os også sin lejlighed frem. Vores gæster var meget imponeret over hun fortsat havde disse færdigheder.

Fra Assens til Kolding

Herefter var det frokost på Den Blå Cafe i Kolding.
Lederen af S1 i Kolding, Sanne Vestergaard, informerede om den kommunale hjemmepleje i Kolding. De besøgende havde mange spørgsmål til, hvordan danske sygeplejersker arbejder, samt deres virksomhedsområde.

Vores koreanske gæster var meget nysgerrige, især i besøg_fra_sydkoreaforhold til om sygeplejerskerne har udvidet virksomhedsområde til selv at starte sygepleje.

Besøget sluttede i Kolding og der blev udvekslet mailadresser, så vi kan udveksle viden om sygeplejen på internationale niveau til gavn får borgerne og patienterne både i Danmark og Sydkorea.

Kreds Syddanmark sender en stor tak til Lene Jørgensen og Sanne Vestergaard for at afsætte tid til besøget.