Specialtilbud til arbejdsmiljørepræsentanter

Kreds Syddanmark tilbyder et diplommodul for arbejdsmiljørepræsentanter med undervisningsstart i marts 2021. Vi betaler kursusafgiften for de 14 først tilmeldte sygeplejersker. Modulet udbydes i samarbejde med University College Syddanmark i Kolding.

Oprettet: 27.01.2021
Stig Vognæs

Et godt arbejdsmiljø er nødvendigt for medarbejderne trivsel og for kvaliteten af det udførte arbejde. Et velfungerende arbejdsmiljø er til gavn for både patienter, arbejdsplads, samfundet og ikke mindst den enkelte sygeplejerske.

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMiR) er en nøgleperson i indsatsen for et godt arbejdsklima. Sundhedskrisen i forbindelse med corona viser, vigtigheden af et godt arbejdsmiljø og en høj grad af personalesikkerhed.

Dansk Sygeplejeråd mener, at der er brug for at styrke arbejdsmiljørepræsentantens rolle og muligheder, derfor har University College Syddanmark (UC Syd) udviklet et særligt diplommodul i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark.

Undervisning i Kolding

Diplomuddannelse for AMiR har senest været udbudt i Syddanmark i efteråret 2020, og næste forløb begynder den 16. marts 2021.

Modulet er på 10 ECTS-point og afsluttes med en prøve. Målgruppen er sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale med en mellemlang videregående uddannelse.

Undervisningen foregår på University College Syddanmark i Kolding.

Adgangskrav

Gennemført mellemlang videregående uddannelse samt mindst to års relevant erhvervserfaring. Det forudsættes desuden at det obligatoriske arbejdsmiljøkursus er gennemført.

Kreds Syddanmark betaler kursusafgiften for 14 personer per modul. Herudover er det meningen, at arbejdsgiver betaler omkostninger til løn, undervisningsmaterialer og transport.

Nærmere oplysninger og tilmelding: https://www.ucsyd.dk/moduler/amir-sundhedsindsatser-paa-arbejdspladsen

Andre syddanske nyheder: