Specialuddannede sygeplejersker vinder frem i kommunerne

Sygeplejersker, der er uddannet i avanceret klinisk sygepleje, skal hjælpe kommunerne med at håndtere de udfordringer, sundhedsvæsenet står overfor. To sygeplejersker i Esbjerg Kommune står klar efter sommerferien som værn mod forværret sygdom og genindlæggelser – ikke mindst blandt kronikere.

Oprettet: 12.07.2022
Stig Vognæs

En APN-sygeplejerske er en avanceret klinisk sygeplejerske, der kan yde sygepleje på et avanceret niveau. At kalde sig APN-sygeplejerske kræver en cand.cur. i Advanced Practice Nursing. I juni 2021 blev de første 40 sygeplejersker uddannet i Danmark og i år er andet hold klar til at tage fat blandt andet i Esbjerg.

I Esbjerg Kommune vil de nye supersygeplejersker eksempelvis blive koblet på kommunens plejecentre og multisyge borgere i hjemmet.

Helt konkret skal APN-sygeplejerskerne træde til, når der er en bekymring for, om en borger er ved at få en forværring i sin kroniske sygdom, eller der er opstået akut sygdom. De er trænet i at kunne spotte alvorlig akut sygdom og gribe ind.

Et helhedssyn kombineret med specialviden

Ifølge Signe Skov, som er APN i Aalborg kommune, kan en APN-sygeplejerske noget, der er meget efterspurgt i sundhedsvæsenet.

”Vi kan f.eks. lave en top til tå undersøgelse – en generel helbredsundersøgelse af patienten med alt fra mave, lunger, tjek af syn, ansigtsnerver med videre. En vigtig pointe med helhedsvurderingen er, at man ser på det hele menneske - det holistiske syn, hvor vi også har fokus på patientens sociale relationer, psykiske tilstand og boligforhold mv.

Vi har primært en rolle i de komplicerede forløb, hvor folk er multisyge og har gentagne indlæggelser på sygehuset. Hvor hjemmesygeplejen og egen læge kommer til kort, for der kan være for mange specialister, og det kan være svært at finde ud af, hvem der har det egentlige behandlingsansvar. Det kan efterlade borgeren i afmagt, fordi de bliver kastet rundt. Der er risiko for, at borgeren bliver dårligere og bliver genindlagt.

Der er brug for, at nogen ser på, hvad der er på spil, og hvad det er, der foregår. Det er der, man kalder på en APN-sygeplejerske,” siger Signe Skov.

Praktiske oplysninger

Definitionen: En APN-sygeplejerske:

  • har selvstændighed og myndighed til at kunne varetage et større ansvar for patientens pleje og behandling
  • har mulighed for kontinuerlig klinisk udøvelse af den avancerede kliniske kompetence
  • er uddannet ved en anerkendt uddannelsesinstitution på minimum masterniveau, som er formelt reguleret og registreret med titel.

Siden sommeren 2019 har Aarhus Universitet udbudt Advanced Practice Nursing (APN) under kandidatuddannelsen i Sygepleje.

Universitetet skriver: Kurserne på APN-linjen retter sig specifikt mod klinisk praksis, og de studerende arbejder blandt andet med praksisrelaterede cases. På APN-linjen kan de studerende arbejde med at videreudvikle klinisk praksis i det nære sundhedsvæsen i forhold til komplekse patientforløb, der går på tværs af sektorer og specialer. Studerende vil eksempelvis kunne arbejde forskningsbaseret med opgaver og problemstillinger i forhold til organisering og koordinering i det nære sundhedsvæsen omkring plejen af borgere og patientgrupper. Uddannelsen kan læses både i Emdrup og i Aarhus.

Læs mere om APN-sygeplejersker