Sygepleje i en social kontekst

Sundheden blandt socialt udsatte borgere er udfordret, de bliver mere syge og dør mange år tidligere end gennemsnittet. Denne temaeftermiddag tager udgangspunkt i Svendborg Kommunes bestræbelser for at styrke den sundhedsfaglige indsats i det socialpædagogiske arbejde blandt socialt udsatte.

Oprettet: 14.06.2022
Stig Vognæs

Borgere, som har deres hjem på socialpædagogiske botilbud, har oftest omfattende nedsat funktionsevne som et vilkår i deres liv. Det er kendt viden, at sundheden – målt på både fysiske, psykiske og sociale parametre – er udfordret blandt denne befolkningsgruppe, og at den gennemsnitlige levetid er 15-20 år lavere end blandt resten af befolkningen.

De bliver syge af det samme som alle andre. Men de bliver det tidligere, fordi de ikke i tilstrækkelig grad kan tage vare på egen sundhed især på grund af levevis og medicinering.

På Svendborg Kommunes botilbud er der derfor iværksat et systematisk arbejde med at styrke medarbejdernes kompetencer til at integrere det sundhedsfaglige blik i den socialpædagogiske kontekst. De tværprofessionelle kompetencer betragtes som en forudsætning for at kunne understøtte det gode liv og favne det hele menneske.

På temaeftermiddagen vil tre sygeplejersker fra Svendborg Kommunes socialafdeling dele deres erfaringer:

  • Perspektiver på ulighed i sundhed; udvikling af sygepleje i en social kontekst og mødet mellem forskellige paradigmer. v. sundhedsfaglig konsulent Nina Adel Vitale
  • At lede sygepleje i en social kontekst. v. afdelingssygeplejerske på botilbud Skovsbovej 111, Merethe Bang Reib
  • At udføre og formidle sygepleje i en social kontekst. v. sygeplejerske på botilbud Sydbo, Line Marie Carlsen

Praktiske oplysninger

Arrangementet foregår den 14. september 2022, Kl. 12.30-17.00 i Dansk Sygeplejeråds lokaler Vejlevej 121, i Fredericia

Kredsen er vært ved forplejning med frokost kl. 12.30. Herefter går temaeftermiddagen i gang kl. 13.00.

Arrangementet er åbent for alle aktive medlemmer, studerende og seniorer i Kreds Syddanmark.

Tilmelding 

Tilmeldingsfrist den 7. september 2022.

Andre syddanske tilbud: