Sygeplejersker til politikerne: Indfri jeres valgløfter

Kredsformand John Christiansen har skrevet læserbrev til de regionale medier. Indlægget koncentrerer sig især om økonomien til sundhedsvæsenet – både i region og i kommuner. John kommer blandt andet ind på arbejdsmiljø, løn og uddannelse.

Oprettet: 05.09.2019
John Christiansen

Kampen om fordeling af midler er godt i gang. Den nye regering laver kasseeftersyn for at se om der skulle være gemt eller glemt penge. Vi er gået fra valgkampens løfter om et sammenhængende sundhedsvæsen til bekymrede henvisninger om øgede udgifter til både børn og ældre.

Jeg ved det godt. Der er ikke penge til alt. Det har vi mærket i sundhedsvæsenet igennem mange år. Evindelige besparelser og krav til at udføre mere arbejde hurtigere for en stadigt mere presset økonomi. Sundhedsvæsenet er udsultet og underfinansieret, og det går ikke kun ud over personalet.

Vi ville kunne mere, hvis vi fik muligheden. Sygeplejersker vil gerne løbende udvikle deres evner og arbejde for at give patienter og borgere den bedste kvalitet, uanset om vi møder dem på sygehuset eller i kommunen. I stedet drøner vi rundt i et underfinansieret sundhedsvæsen og leder efter, hvor gærdet er lavest.

En del sygeplejersker tvinges af omstændighederne og af deres samvittighed til at arbejde mere end de bliver betalt for. Det er der ingen, der kan holde til i længden – resultatet er stress og afmagt. Nogle sygemeldes, andre forlader faget. Det er dyrt for sundhedsvæsenet og presser økonomien endnu mere – det er en ond cirkel. Der er behov for en anden vej.

Aktuelt mangler vi sygeplejersker. Det er både nu og her og i årene, der kommer. Det kalder på indsatser, der både fastholder de ansatte og sikrer at de ikke bliver syge af gå på arbejde.

I Syddanmark er vi godt på vej med at uddanne flere sygeplejersker. Det er godt og på høje tid. I den forbindelse er det vigtigt også at have fokus på den del af uddannelsen, hvor de studerende er i praktik. Praktikken er en vigtig del af uddannelsen, det er har de kommende sygeplejersker øver den praktiske del af faget. Det kræver imidlertid både organisering og kompetente vejledere – dette er i sidste ende også et spørgsmål om økonomi.

Listen er lang og i min optik skal regeringen vise tillid til kommuner og region ved at afsætte midler til at løfte indsatsen lokalt. Slæk på de centrale budgetkrav, så man kan bruge pengene, sådan som det giver mest mening lokalt.

Region og kommuner bør prioritere midler til

  • Introduktionsprogrammer for nyuddannede sygeplejersker
  • Oprustning af den del af uddannelsen, der foregår i praktikken
  • Genoplæringsforløb for sygeplejersker, der vil tilbage til faget
  • Normeringsløft, så der er plads til sygeplejersker i fx fleksjob
  • Prioriter efteruddannelse til sygeplejersker, så det understøtter udviklingen
  • Nye stillinger på tværs af region og kommuner
  • Forbedring af arbejdsmiljøet, så de ansatte ikke blive syge af at arbejde
  • Hæv lønnen, så den afspejler det ansvar sygeplejersker har

Vi står midt i en gennemgribende forandring af sundhedsvæsenet, som kun lykkes ved en engageret indsats fra alle parter. Min forventning til politikerne er at de prioriterer midler så danskerne får det sundhedsvæsen, de har krav på.

John Christiansen

Formand for Dansk Sygepleråd, Kreds Syddanmark

(Indlægget er bragt i Jysk-Fynske Mediers avissektion 'Danmark', torsdag den 5. september)