Sygeplejerskerne vil flygte fra Assens

Assens Kommune har en ekstern rapport, som anviser besparelser på 6-8 millioner, penge der skal findes i bl.a. sygeplejen, hjemmeplejen og psykiatrien. Det skriger til himlen at spare penge i et område, der allerede er presset, mener næstformand Mads Dippel Rasmussen. Derfor har han skrevet læserbrev.

Oprettet: 09.10.2019
Mads Dippel Rasmussen

I Dansk Sygeplejeråd ved vi godt, at det er en stor opgave at få en kommunes budget til at hænge sammen.

MEN det var med stor undren at jeg læste om besparelser i sygeplejen i revisionsselskabets BDOs oplæg til byrådet i Assens. Her foreslås der besparelser for mellem 5,7 og 8 millioner kroner bl.a. i sygeplejen, hjemmeplejen og psykiatrien. Et beløb i denne størrelse svarer til 12-16 sygeplejerskes årsløn. Sygeplejersker, der hver dag stadig yder en arbejdsindsats ud over det sædvanlige på trods af de allerede pressede økonomiske forhold i Assens.

Dette sker i en tid, hvor vi i Dansk Sygeplejeråd hver eneste dag bliver spurgt ”Hvordan skaffer vi flere sygeplejersker?” Samtidig anslår Kommunernes Landsforening, at der allerede om 10 år er behov for op mod 35 % flere sygeplejersker i kommunerne.

Flere og flere af de opgaver, der skal løses af sygeplejersker, skal i fremtiden foregå i borgernes eget hjem. Det billede tegner sig allerede og er bl.a. en konsekvens af det færre antal senge der vil være på det nye OUH i Odense. De streger er trukket og opgaverne er begyndt at komme!

Da jeg i foråret 2018 som forberedelse til den forestående konflikt var med til at forhandle nødberedskab i Assens Kommune måtte vi konkludere, at der på det tidspunkt ikke var ansat sygeplejersker nok i kommunen til at dække de allermest nødvendige opgaver. Derfor blev Assens undtaget fra den strejke, der heldigvis aldrig kom.

Man kan frygte at besparelser i denne størrelse forringer kvaliteten af sygeplejen i dag. På længere sigt kan sådanne besparelser føre til flere udgifter. Hvis fagligheden undermineres og den faglige viden forsvinder ud af kommunen, kan det medføre at sygeplejerskerne søger mod andre arbejdspladser udenfor kommunen.

Jeg vil derfor opfordre byrådet til at tænke sig rigtig godt om og håber, at de finder modet og viljen til at sikre borgerne i Assens den sygepleje, som de har brug for og krav på.

Mads Dippel Rasmussen
Næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark