Temadag om styreformer i hjemmesygeplejen og hjemmeplejen

I Syddanmark interesserer mange kommuner sig for nye styreformer i hjemmesygeplejen og hjemmeplejen. Vi har derfor lavet en dag om Buurtzorg-inspirerede syddanske modeller. Det handler blandt andet om selvstyrende teams – undersøgelse og erfaring. Interesseret? Kom til Messe C i Fredericia den 4. oktober.

Oprettet: 12.07.2022
Stig Vognæs

En del kommuner har fået penge fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen til at udvikle og afprøve nye arbejdsmetoder og styreformer.

Vi får på denne temaeftermiddag oplæg af Martin Sandberg Buch og Emmy Hjort-Enemark Topholm fra VIVE. De vil, på baggrund af forskningsbasererede analyser og rapporter, komme omkring indførsel af modeller inspireret af Buurtzorg og ’Organisering af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen’. Fordele og ulemper ved tværfaglig organisering.

Buurtzorg er en banebrydende sundhedsorganisation, der har udviklet en sygeplejerskestyret model for holistisk pleje. Denne model har revolutioneret den offentlige sygepleje i Holland.

Erfaringer fra Haderslev og Kerteminde

Derudover vil afdelingsleder Linda Thisgaard og en sygeplejerske fra Haderslev Kommune fortælle om erfaring og betydning for sygeplejerskerne og leder ved indførsel af projektet ’Kaffe først’.

Fra Kerteminde Kommune vil sygeplejerske Michelle Greger Birkholm give erfaringer fra at arbejde som sygeplejerske i selvstyrende tværfaglige teams.

Tid og sted

Tirsdag den 4. oktober klokken 12.30-17 i Messe C, Vestre Ringvej 101, Fredericia.

Tilmelding og program