Temadag: Rehabilitering – mellem sygepleje og styring

Sygeplejersker har nøglerollen i det nære sundhedsvæsen med at sikre forebyggelse, sundhedsfremme og rehabiliterende indsatser i eget hjem til især ældre syge og skrøbelige borgere/patienter. Kreds Syddanmark tilbyder en temadag om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering fire forskellige steder i Syddanmark.

Oprettet: 13.01.2021
Stig Vognæs

Sygeplejersker i kommuner har nøglerollen i det nære sundhedsvæsen. Der er flere sårbare ældre med behov for støtte og mange, der lever længere med kronisk og multisygdom. Svært syge patienter udskrives til ”sygehus i eget hjem”. Sygeplejersker har fået opgaven, også at sikre forebyggelse, sundhedsfremme og rehabiliterende indsatser til disse syge og skrøbelige borgere/patienter.

Det kræver et skarpt sygeplejefagligt afsæt og styr på tværgående koordinering og samarbejde. Alt skal ske i en kontekst, hvor begrebet ”rehabilitering” er anvendt til politisk styring af samfundets udfordring med stigende ældrebefolkning, hvor målet er at øge selvhjulpenhed.

Der er vigtigt at sygeplejerskers nøglerolle i sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering omkring de svækkede, syge og skrøbelige borgere sikres fagligt og indtages organisatorisk.

Alle oplæg på temadagen følges af gruppedrøftelser og fælles debat om udfordringer og muligheder. Så du går hjem med viden koblet til praksis og rygsækken fuld af muligheder.

Tid og sted

Odense, onsdag den 3. marts 2021, kl. 8.30 – 15.00 UCL, Niels Bohrs Allé 1. Tilmelding program med mere.

Kolding, torsdag den 11. marts 2021, kl. 8.30 – 15.00 UC Syd Kolding. Tilmelding program med mere.

Vejle, tirsdag den 16. marts 2021, kl. 8.30 – 15.00 UCL i Vejle. Tilmelding program med mere.

Aabenraa, onsdag den 24. marts 2021, kl. 8.30 – 15.00 UC Syd, Campusalle 20. Tilmelding program med mere.

Alle kan deltage på coronasikker tilstand.

Præsentation af underviser

Irmgard Birkegaard er sundhedsfaglig konsulent ved UCL. Har lang erfaring fra det geriatriske speciale, hvor hun har arbejdet med rehabilitering som fælles faglighed hos læger, sygeplejersker og terapeuter og som integreret i praksis omkring patient/borger. De seneste otte år har Irmgard været leder i primærsektor og arbejdet med sygeplejefaglighed i det nære sundhedsvæsen og for, at sygeplejerskers nøglerolle udfoldes fagligt og indtages organisatorisk.

 

Andre syddanske nyheder: