Temadag: Stemmer og stemmehørere

At lære at håndtere indre stemmer kan være en langvarig og vanskelig proces. På denne temadag kan du lære at arbejde med stemmehørere. Det handler bl.a. om at få stemmernes dominans til at aftage, så stemmehøreren igen kan blive "herre i eget hus".

Oprettet: 13.03.2023
Stig Vognæs

At høre stemmer bliver typisk kædet sammen med at have skizofreni, posttraumatisk stresslidelse eller andre psykiatriske diagnoser, som typisk bliver behandlet med medicin. Men nogle mennesker hører også stemmer, uden at de i øvrigt passer ind i en diagnose, og stemmehøring bliver også behandlet på andre måder end med medicin.

Temadagen vil komme ind på:

  • Viden og forskning
  • Sammenhæng mellem livshistorie og stemmer (traumer)
  • Mestringsstrategier
  • Stemmehørerpanel (et antal stemmehørere stiller sig til rådighed med deres personlige fortællinger)
  • Stemmedialog - at tale med et andet menneskes stemmer

Om undervisere

Birgitte Bjerregaard Nielsen er sygeplejerske og har mange års erfaring fra ansættelser i psykiatrien, primært socialpsykiatrien. Birgitte er systemisk og narrativ psykoterapeut. Hun har arbejdet med Maastricht-tilgangen (stemmehøring) siden 2002, dels i Odense Kommune, som en mindre del af sin ansættelse, dels i egen praksis – primært i forhold til uddannelse af stemmehører facilitatorer. 

René Ørsig Hansen er socialpædagog og har arbejdet i socialpsykiatrien i forskellige bostøtteordninger i Odense (Flexbostøtten, Bostøtteteam Rismarksvej og Bostøttekontakten). René tog stemmehørerfacilitatoruddannelsen i 2018 og blev samme år en del af stemmehørernetværket i Odense. Derudover har René et år af systemisk narrativ og er i gang med en diplomuddannelse i Neuropsykologi og Neuropædagogik.

Tid og sted
Onsdag den 4. oktober 2023 kl. 8.30-16
Dansk Sygeplejeråds lokaler, Vejlevej 121 i Fredericia
Kaffe/te og brød fra kl. 8.30-9.00. Temadagen begynder kl. 9.00.

Praktiske oplysninger
Kredsen er vært ved forplejning på dagen. Der indlægges pauser undervejs.

Læs også: