Temadage i Socialsygepleje og psykiatri

Kom og hør hvilken rolle lovgivningen har for det rehabiliterende arbejde blandt sundhedsprofessionelle, samt hvilken betydning det har at få mere viden om sårbare patienters sundhedskompetencer.

Oprettet: 24.06.2020

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark inviterer til fire enslydende temadage i Socialsygepleje og Psykiatri hvor det gennemgående tema er Sundhedsjura, kommunikation og rehabilitering i sundhedssektoren.

Temadagene holdes i: Odense, Vejle, Esbjerg og Aabenraa.

Indhold

I disse år tales der ofte om bruger- og borgerinddragelse, patientcentreret behandling, deltagerstyring og borgernes eget ansvar for sundhed har stadig større fokus både i den danske sundhedssektor og i den internationale sundhedsdiskurs. Det stiller flere og større krav til den enkelte borgers kompetencer om at kunne varetage en autonom og ansvarlig rolle i sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering, pleje og behandling. Samtidig er kompleksiteten i det teknologiske og højmoderne sundhedsvæsen, med en øget mængde information og debat om sundhed i det offentlige rum, med til at gøre evnen til at forstå og navigere til en betydelig kompetence.

Sundhedskompetencer (health literacy) handler om borgernes/patienters individuelle kompetencer til at finde, forstå, vurdere og anvende sundhedsinformationer i deres hverdagsliv og ved kontakter med sundhedsvæsenet og sundhedsprofessionelle.

Sundheds- og sociallovgivningen sætter rammer og udtrykker en række intentioner for professionernes arbejde i psykiatrien. Men hvordan påvirker det professioners dømmekraft og evidens på området? Og er der plads til at tage tilstrækkeligt højde for sårbare borgeres sundhedskompetencer?
 

Program

Her finder du detaljeret program

 

Undervisere

Lene-Therese Hansen:
Lektor og Faglig leder for Diplom i psykiatri, Det sociale område, Socialpædagogik og Sundhedspraksis. ICDP træner, supervisor og koordinator. Ansat ved UC Syd.

Carsten Kronborg Bak:
cand.scient.soc. Ph.d. Forskningsafdelingen, UC Syd

 

Praktiske oplysninger


Der er plads til 25 deltagere efter først til mølle-princippet.
 

Tilmelding

Sidste tilmeldingsfrist er 4 uger før arrangementstart.

Odense 28.10.20 - tilmelding
Vejle 03.11.20 - tilmelding
Esbjerg 18.11 - tilmelding
Aabenraa 19.11.20 - tilmelding

 

OBS. NYT ved venteliste: Hvis der er fyldt op, kan du tilmelde dig venteliste. Vi skriver til dig, hvis der bliver en plads, og du skal inden for 1 dag tage stilling til, om du ønsker pladsen. Ellers frigives pladsen til en anden deltager.

Find andre tilbud her