Temaeftermiddage om urologi

Hør om urologiske problemstillinger i praksis samt overgangen fra primær sektor til sekundær sektor - og omvendt.

Oprettet: 04.06.2020
LBJ

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark inviterer til to enslydende temaeftermiddage om urologisk sygepleje.

Her kan du hente viden om urologiske problemstillinger - herunder div. katetre, pleje og behandling. Der bliver tid til spørgsmål og diskussion undervejs.

Overgangen fra primær sektor til sekundær sektor - og omvendt, med udgangspunkt i den urologiske patient.

 

Præsentation af underviser

Rikke Knudsen er specialeansvarlig sygeplejerske, ansat på urinvejskirurgisk sengeafsnit på Århus Universitets Hospital. Rikke har 16 års erfaring inden for urologien, urologien er hendes hjertebarn. Har de sidste 6 år været formand for det Faglige Selskab for Urologisk Interesserede Sygeplejersker. Derudover har Rikke i mange år undervist i forskellige sammenhænge, herunder Region Midtjyllands akutuddannelse for læger og sygeplejersker, temadage, konferencer nationalt og internationalt m.v. Rikke er desuden lige påbegyndt en master i klinisk sygepleje.

 

 

Praktiske oplysninger
 

Begge temadage afvikles på onsdage i tidsrummet kl. 14.00 - 17.30

Der indlægges pauser undervejs, og kredsen er vært ved forplejning om eftermiddagen, der afsluttes med en sandwich to go med vand.

Tilmeldingsfristen er 4 uger før arrangementsstart. Der er 30 pladser på kurset. Ved færre end 15 deltagere, aflyses arrangementet. Arrangementet er åbent for alle aktive medlemmer, studerende og seniorer i Kreds Syddanmark.

 

Hvor, hvornår samt tilmelding via linket


Rødekro, den 2. september 2020
FOA's lokaler
Brundevej 1
6230 Rødekro

Odense, den 7. oktober 2020
UCL Odense
Niels Bohrs Allé 1, Lokale D.408
5000 Odense