Tre nye syddanske medlemmer af Sygeplejeetisk Råd

Dansk Sygeplejeråds kongres har valgt tre nye medlemmer af Sygeplejeetisk Råd – alle fra Syddanmark. Sammen med de syv øvrige medlemmer skal de fremover være med til at fremme de etiske standarder i sygeplejen.

Oprettet: 06.07.2020
Stig Vognæs

Sygeplejeetisk Råd har fået tre nye syddanske medlemmer i det ti medlemmer store råd. Det er sket via et elektroniske valg blandt kongressens delegerede, da forårets temakongres blev aflyst på grund af Corona.

De nyvalgte medlemmer er:

  • Lene Rosenly, udviklingssygeplejerske på psykiatrisk afdeling, indstillet af Kreds Syddanmark
  • Dorte Sørensen Tungelund, undervisende sygeplejerske på hospice, indstillet af Kreds Syddanmark
  • Lise-Lotte Marker Christensen, afdelingssygeplejerske, Hjertemedicinsk afdeling, indstillet af Sygeplejeetisk Råd

Sygeplejeetisk Råds medlemmer:

Formand Anne Bendix Andersen - Kreds Midtjylland, Lene Rosenly - Kreds Syddanmark, Dorte Sørensen Tungelund - Kreds Syddanmark, Lise-Lotte Marker Christensen - Kreds Syddanmark, Jette Kristine Christiansen, Kreds Nordjylland, Kirstine Rosendal - Kreds Hovedstaden, Lisbeth Arbøl - Kreds Hovedstaden, Charlotte Hald - Kreds Midtjylland, Birgitte Ehlers - Kreds Sjælland, Lisbeth Aaskov Falch - Kreds Sjælland

Sygeplejeetisk Råds opgaver:

  • At overvåge og fremme sygeplejerskers faglige etiske standard
  • At afgive vejledende udtalelser om fagetiske spørgsmål stillet af Dansk Sygeplejeråds-medlemmer eller af Dansk Sygeplejeråd
  • At tage fagetiske spørgsmål op til behandling og vurdering
  • At vurdere og komme med ændringsforslag til De Sygeplejeetiske Retningslinjer
  • At udbrede kendskabet til De Sygeplejeetiske Retningslinjer.

Læs mere om Sygeplejeetisk Råd

 

 

Læs også: