UC Syd vil uddanne flere sygeplejersker i Aabenraa

UC Syd vil anmode ministeriet om 20 ekstra pladser på sygeplejerskeuddannelsen i Aabenraa. Det vil betyde en stigning fra 120 til 140 sygeplejestuderende.

Oprettet: 13.03.2019
Stig Vognæs

UC Syd ønsker at få lov til at optage 20 ekstra studerende på sygeplejerskeuddannelsen i kommende studieår, som begynder efter sommeren i 2019.

”Allerede for året 2018-2019 øgede vi optaget i Esbjerg med 20 pladser. Vi afpasser optaget i forhold til både rekrutteringsgrundlag og antallet uddannelsespladser i klinikken. Det vil sige, at størrelsen på dimensioneringen er nøje aftalt med vores aftagepartnere,” siger Heidi Have, institutchef for sundhedsuddannelser på UC Syd til Jyske Vestkysten.

Anmodningen om flere studiepladser for sygeplejersker i Aabenraa bakkes op af Dansk Sygeplejeråd, Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland og Aabenraa, Tønder, Sønderborg og Haderslev Kommuner.

”Vi har store forventninger om, at det går igennem, og der er plads nok til 20 ekstra studerende på skolen i Aabenraa. I regeringens sundhedsreform ligger et krav om, at optaget nationalt skal øges med 2000 inden 2022, men vi som uddannelsesinstitution tager i tæt samarbejde med vores aftagere initiativ til en øgning i Syddanmark, før vi får det pålagt,” udtaler Heidi Have.

Mangel på sygeplejersker

”Det er godt sygeplejeskolerne i Syddanmark ønsker at uddanne flere sygeplejersker. Der er mange områder i vores landsdel, hvor man har svært ved at finde sygeplejersker til at besætte de ledige stillinger,” slår kredsformand John Christiansen fast og forsætter:

”Desuden er det min forventning at behovet stiger i de kommende år og at manglen på sygeplejersker vil vare i en længere årrække.

Sygeplejersker løser væsentlige opgaver i sundhedsvæsenet. Det er jeg stolt af, men det er klart, at når flere og flere opgaver løses af for få sygeplejersker, så giver det en række alvorlige udfordringer blandt andet i forhold til arbejdsmiljø og arbejdsvilkår

Jeg forventer, at ønsket om de 20 ekstra studiepladser efterkommes af ministeriet,” slutter kredsformanden.

Læs også: