Valg til Sygeplejeetisk Råd

På Dansk Sygeplejeråds temakongres i maj 2020 skal der vælges tre nye medlemmer til Sygeplejeetisk Råd (SER). Er det noget for dig? Hvis ja, så kontakt Kredsbestyrelsen.

Oprettet: 17.12.2019
Stig Vognæs

Sygeplejeetisk Råd har som opgave at værne om og fremme sygeplejerskers faglige/etiske standard samt at afgive udtalelser om faglige/etiske spørgsmål, som indbringes for Rådet.

Rådet kan herudover på eget initiativ tage spørgsmål op til behandling og vurdering.
Se vedtægterne her.

Det er Dansk Sygeplejeråds kredse, SER og Hovedbestyrelsen, der har ret til at opstille kandidater.
Se hvem de nuværende medlemmer er.

Rådet peger selv på, at nye medlemmer med kompetencer og erfaring inden for følgende felter vil passe godt i forhold til de siddende medlemmers faglige profil:

  • det kommunale område
  • ledelsesområdet
  • det somatiske område
  • børneområdet.

Mødehyppighed

Rådet holder cirka ti møder årligt i Dansk Sygeplejeråds sekretariat i Kvæsthuset. Medlemmernes transportudgifter bliver betalt, mens der som hovedregel ikke ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Interesserede kandidater findes af Kredsbestyrelsen, hvorefter Hovedbestyrelsen indstiller kandidater til valg på kongressen.

Kreds Syddanmark har gennem en periode haft flere medlemmer i Sygeplejeetisk Råd. Der er pt. tre medlemmer, som enten ikke ønsker genvalg eller ikke kan genvælges, alle fra kreds Syddanmark. Kredsbestyrelsen skal behandle indkomne interesserede kandidater på kredsbestyrelsesmøde i januar 2020.

Ansøgningen skal være Kreds Syddanmark i hænde senest den 20. januar 2020. Skriv til Hanne Damgaard på mail: hda@dsr.dk.