Videnscafé om klinisk lederskab

Kreds Syddanmark inviterer til fem enslydende videnscaféer med fokus på klinisk lederskab. Det handler ikke om personaleansvar, men om at lede borger/patientforløb, der involverer andre samarbejdspartnere.

Oprettet: 19.03.2019
Stig Vognæs

Klinisk lederskab handler først og fremmest om at lede borger-/patientforløb. Det er et krav at sygeplejersker kan lede sig selv og tage ansvar for indsatser, der involverer øvrige samarbejdspartnere.  I denne sammenhæng er der ikke tale om personaleansvar, men om klinisk ledelse.  Klinisk lederskab er et af de nødvendige svar i en tid med øget kompleksitet i sygeplejen, mange samarbejdspartnere og opgaveglidning mellem sektorer.

Målgruppe: Sygeplejersker som vil styrke egen forståelse for klinisk lederskab og kliniske vejledere med ansvar for studerendes tilegnelse af klinisk lederskab i sygeplejerskeuddannelsen samt sygeplejestuderende.

Tid og sted

Odense, tirsdag d. 7. maj 2019 kl 15.30 – 18.30
UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5320 Odense M. Lokale angives på infoskærm
Tilmelding: https://dsr.dk/kurser/14609

Vejle, onsdag d. 8. maj 2019 kl 15.30 – 18.30
Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle
Tilmelding: https://dsr.dk/kurser/14613

Svendborg, torsdag d. 9. maj 2019 kl 15.30 – 18.30
Klostervænget 2-4, 5700 Svendborg
Tilmelding: https://dsr.dk/kurser/14611

Esbjerg, torsdag d. 9. maj 2019 kl 15.30 – 18.30
Degnevej 16, 6705 Esbjerg. Lokale angives på infoskærm.
Tilmelding: https://dsr.dk/kurser/14612

Aabenraa, mandag d. 13. maj 2019 kl 15.30 – 18.30
Dronning Margrethes Vej 6-12, 6200 Aabenraa. Lokale angives på infoskærm.
Tilmelding: https://dsr.dk/kurser/14610

Programmet for videnscaféerne:

  • Fælles drøftelse af hvad klinisk lederskab er og relationen til klinisk beslutningstagen
  • Forskellige bud på definitioner af klinisk lederskab samt eksempler herpå
  • Kendetegn ved klinisk lederskab
  • Hvad skal en sygeplejerske kunne i relation til klinisk lederskab jf. BEK nr 804 2016?
  • Hvordan kan teori og praksis i fælles skab styrke sygeplejerskens viden, færdigheder og kompetencer i relation til klinisk lederskab?

Videns Café:  

  • Drøftelser i mindre grupper
  • Opsamling fra grupperne og fælles perspektivering

På videnscaféen serveres kaffe, the, sandwich og vand.

Undervisere:

I Odense, Vejle og Svendborg: Sanne Brøndum, lektor, Master i Voksenuddannelse og sygeplejerske. Sygeplejerskeuddannelsen i Odense.
I Esbjerg og Aabenraa: Bodil Bjørnshave Noe, lektor, ph.d. Sygeplejerske, cand. scient. san. Institut for Sundhedsuddannelse og Forskning Innovation Udvikling, UC Syd

Læs også: