Videnscafe om klinisk lederskab

Klinisk lederskab handler først og fremmest om at tage ledelse af borger-/patientforløb. Kreds Syddanmark inviterer til to enslydende videnscaféer om emnet i Vejle og Odense.

Oprettet: 26.11.2019

Hvad er klinisk lederskab?

Klinisk lederskab handler først og fremmest om at tage ledelse af borger-/patientforløb. Det er et krav at sygeplejersker kan lede sig selv og tage ansvar for indsatser der involverer øvrige samarbejdspartnere. I denne sammenhæng er der ikke tale om personaleansvar, men om klinisk ledelse.

Klinisk lederskab er et af de nødvendige svar i en tid med øget kompleksitet i sygeplejen, mange samarbejdspartnere og opgaveglidning mellem sektorer.

Målgruppe

  • Sygeplejersker som vil styrke egen forståelse for klinisk lederskab
  • Kliniske vejledere med ansvar for studerendes tilegnelse af klinisk lederskab i sygeplejerskeuddannelsen
  • Sygeplejestuderende

Tid og sted

Vejle den 22. april 2020 kl. 15.30-18.30
University College Lillebælt
Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle
Tilmelding Vejle 22. april - klik her

Odense den 19. maj 2020 kl. 15.30-18.30
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Tilmelding Odense 19. maj - klik her

Program

  • Fælles drøftelse af hvad klinisk lederskab er og relationen til klinisk beslutningstagen
  • Forskellige bud på definitioner af klinisk lederskab samt eksempler herpå
  • Kendetegn ved klinisk lederskab
  • Hvad skal en sygeplejerske kunne i relation til klinisk lederskab jf. BEK nr 804 2016?
  • Hvordan kan teori og praksis i fælles skab styrke sygeplejerskens viden, færdigheder og kompetencer i relation til klinisk lederskab?

Tilmelding

Der er plads til 40 deltagere på videnscaféen, som fordeles efter først til mølle-princippet. Ved færre end 15 deltagere aflyses arrangementet.