Vil du være kredsens kongresgæst?

Kreds Syddanmark vil invitere interesserede medlemmer med til at overvære Dansk Sygeplejeråds ordinære kongres. Der er ti pladser, og pladserne gives væk efter først til mølle.

Oprettet: 08.04.2022
Maria Mølgaard Berg

Der er ordinær kongres hvert fjerde år og i denne valgperiode finder kongressen sted fra tirsdag den 17. til fredag den 20. maj i Århus, på Radisson Blu Scandinavia Hotel.

På den ordinære kongres skal de delegerede drøfte den overordnede politiske retning for Dansk Sygeplejeråd for de kommende fire år, ligesom der plejer at summe af politisk liv og drøftelser også i pauserne.

Som kredsens gæst vil du endvidere få mulighed for at deltage i de møder kredsbestyrelsen måtte holde under kongressen, ligesom du vil sidde med andre gæster, der interesserer sig for Dansk Sygeplejeråds politiske retning.  

Kreds Syddanmark vil efter først til mølle åbne op for, at ti medlemmer kan deltage en af de fire dage.

Konkret tilbyder vi at dække tabt arbejdsfortjeneste den pågældende dag (din arbejdsgiver kan søge refusion efter kongressen) samt udgifter til passende transport. Der vil naturligvis være forplejning på stedet i løbet af dagen. Afregningen sker, efter kongressen har været afholdt.

Er du interesseret i at komme med som gæst til den ordinære kongres med ovenstående vilkår, kan du sende en mail til politisk konsulent Maria Mølgaard Berg mmb@dsr.dk snarest muligt og senest tirsdag den 26. april. I mailen skal du angive, om du ønsker at deltage den 17., 18., 19. eller 20. maj. Efter fristens udløb vil du høre fra os, om du fik en af de ti pladser.  

Kongressens program er under endelig udarbejdelse og vil fremgå af denne side, så snart det er klar: Kongres 2022 | Om DSR, Dansk Sygeplejeråd