Vind morgenbrød til dine kolleger – årets første konkurrence

Initiativet fra 2022 om en månedlig konkurrence om morgenbrød til kollegerne fortsætter i 2023. Vi tager nu hul på årets første konkurrence, som handler om et nyt netværk i kredsen.

Oprettet: 12.01.2023
Maria Mølgaard Berg

I Kredsens seneste nyhedsbrev gøres opmærksom på et nyt syddansk netværk. Netværket er etableret i et samarbejde mellem sygeplejerske Jette Hämäläinen og kredsen. Netværket er for medlemmer med varig nedsat arbejdsevne.

Formålet er at få samlet sygeplejersker med varige begrænsninger i arbejdsevnen og give dem mulighed for at møde fagfæller samt støtte hinanden i at bevare fagidentiteten. Samtidig skal netværket medvirke til at sikre ny viden og understøtte hinandens ressourcer gennem sparring og videndeling.

Inden længe vil der blive afholdt et stiftende møde, hvor alle interesserede medlemmer er velkomne. Her kan de kan høre mere planerne for netværket, ligesom de selv kan være med til at præge det med forslag og idéer.

Januar måneds spørgsmål: Hvilken dato er netværkets stiftende møde?

Hvis du ikke har læst om arrangementet i kredsens nyhedsbrev og i nyheden hvor Jette Hämäläinen fortæller om initiativet, kan du finde hjælp til svaret på kredsens hjemmeside.

For at deltage i konkurrencen skal du sende dit svar senest torsdag den 19. januar: nyt-i-syd@dsr.dk.

Husk foruden svaret at skrive navn, medlemsnummer og arbejdsplads.

Vinderen vil blive offentliggjort på kredsens hjemmeside og Facebook, ligesom vinderen vil blive kontaktet af en fra kredsens politiske ledelse for at aftale nærmere.