Vind morgenbrød til dine kolleger – årets sidste konkurrence

I løbet af 2022 har du de seneste mange måneder kunnet deltage i en konkurrence om morgenbrød til dine kolleger – bragt til døren af en fra kredsens politiske ledelse. I december måned handler konkurrencen om to medlemsarrangementer i begyndelsen af det nye år.

Oprettet: 16.12.2022
Maria Mølgaard Berg

Kreds Syddanmark er hvert år værter for mange forskellige medlemsarrangementer. Faglige arrangementer om fx sårbehandling; politisk-historiske arrangementer fx besøg af politolog og forsker Laust Høgedal om den danske model, politiske debatarrangementer, og sociale arrangementer som fx biografture.

I begyndelsen af det nye år inviterer kredsen sine medlemmer til arrangement om stress hos sygeplejersker. Stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab. Derfor vil vi ved arrangementer to steder i kredsen se nærmere på rammer og redskaber for arbejdet med kollektiv stressforebyggelse på arbejdspladsen.

Spørgsmålet, der skal svares rigtigt på for at deltage i konkurrencen, lyder:

I begyndelsen af det nye år er Kreds Syddanmark værter for to arrangementer om stress hos sygeplejersker. I hvilke to byer finder de sted?

Tip: man kan hente hjælp til svaret på kredsens hjemmeside under arrangementer (hvor man også kan tilmelde sig).

For at deltage i konkurrencen skal du sende dit svar senest torsdag den 22. december kl. 12.00 til: nyt-i-syd@dsr.dk.

Husk foruden svaret at skrive navn, medlemsnummer og arbejdsplads.

Vinderen vil blive offentliggjort på kredsens hjemmeside og Facebook, ligesom vinderen vil blive kontaktet af en fra kredsens politiske ledelse for at aftale nærmere.