Bland dig – det gør en forskel

Flere og flere sygeplejersker tager bladet fra munden og blander sig i den offentlige debat om sundhedsvæsenet – også i Syddanmark. Og det er rigtig godt, siger kredsformand John Christiansen.

I det seneste år har sygeplejersker over hele landet ytret sig i diverse medier om kritisable forhold på deres arbejdspladser. Der er blevet skrevet om overbelægning, underbemandinger, utilsigtede hændelser, arbejdsmiljø, personale der bryder sammen under arbejdspresset og meget mere.

Også i Syddanmark har sygeplejersker talt højt om urimeligheder i sundhedsvæsenet, og det har ført til læserbreve og debatindlæg i både landsdækkende og regionale medier.

Lose – hvad nu?

Det seneste eksempel på en syddansk sygeplejerske, der benytter sig af sin ytringsfrihed, er Mads Dippel Rasmussen, ansat på Odense Universitetshospital. Onsdag den 26. oktober bragte Fyens Stiftstidende debatindlæg fra Mads under overskriften ’Lose – hvad nu?’

Mads skriver, at han er glad for, at Regionsrådet tager bemandingen af ambulancetjenesten så alvorligt, at de tilbyder en ekstra månedsløn til de nye reddere, der melder sig under fanerne. Samtidig undrer Mads sig over, hvorfor der ikke er den samme bekymring for bemandingen på den Fælles Akutmodtagelse.

Mads spørger regionrådsformanden om en forklaring på, hvorfor regionens ambulancer tilsyneladende er mere vigtige for Regionsrådet end en tilstrækkelig bemanding af sygeplejersker på eksempelvis FAM.
Se debatindlægget.

Lose svarer

Få dage senere bragte Fyens Stiftstidende regionsformandens svar. Stephanie Lose skrev, at bemandingen i ambulancerne ikke var vigtigere end bemandingen på den Fælles Akutmodtagelse. Samtidig slog hun dog også fast, at de seneste års kaotiske forhold i ambulancetjenesten har krævet nogle ekstraordinære tiltag.

Hun giver Mads ret i at, der er nogle særlige udfordringer på FAM, ikke mindst i Svendborg. Hun understregede, at flere tiltag er sat i værk for at afhjælpe manglen på medarbejdere på FAM i Svendborg.

Regionsrådsformanden slutter således: ”Vi gør, hvad vi kan for at vore medarbejdere kan få hverdagen til at hænge sammen – både i ambulancerne og på akutmodtagelserne og på alle andre afdelinger. Det skylder vi vores medarbejdere, men sandelig også borgerne. For det er jo netop vores dygtige medarbejderes fælles indsats, som skaber et godt og effektivt sundhedsvæsen”.
Læs Loses svar.

En relevant problemstilling

”Jeg er altid glad, når sygeplejersker blander sig i den offentlige debat,” fortæller kredsformand John Christiansen. ”Mads rejser en relevant problemstilling. Jeg tror, mange sygeplejersker undrer sig over, hvorfor der tilsyneladende er forskel på, om man er ansat på FAM eller i ambulancetjenesten.

Jeg har forståelse for regionsformandens udfordring både med implementering af patienttransporter og med at tiltrække og fastholde personalet. Man skal dog huske, at uroen på ambulanceområdet i høj grad er en konsekvens af Regionsrådets egne beslutninger.

Problemet med tilstrækkeligt personale på sygehusene er altså et faktum. Det handler ikke bare om at finde særligt ’rubuste’ medarbejder, men i højere grad om at skabe rammer, der passer til de fleste. Et sådant arbejdsmiljø tilgodeser også patienterne bedst.”