”Hvordan går det?”

Kreds Syddanmark har stor succes med at ringe til de nyuddannede medlemmer. Det betyder at indsatsen ved telefonerne nu udvides til også at omfatte de, som har været uddannet i en årrække.

”Hej. Jeg ringer fra Dansk Sygeplejeråd. Hvordan går det? Har du fået job?”

Kredsformanden og næstformændene i Kreds Syddanmark har siden 2016 ringet til alle nyuddannede medlemmer. Samtalerne har intet fast manuskript, men formålet er blandt andet at høre, om de nyuddannede er kommet godt i gang i arbejdslivet.

Det har været en succes. Dels er langt de fleste glade for at deres fagforening viser dem interesse og byder sig til. Dels har Kreds Syddanmark fået værdifuld viden om de nye medlemmer, hvilke tanker de gør sig om fagforeningen, og hvilken form for tilbud/støtte de efterspørger.

Flere telefonsamtaler

Det er naturligvis noget særligt at være nyuddannet, og at få sin første ansættelse – det giver nogle helt specifikke udfordringer. Men hvad med dem, der har været i sygeplejefaget i en årrække? Her vil der typisk være andre problemstillinger.

Derfor udvider Kreds Syddanmark indsatsen ved telefonerne og ringer nu også til de medlemmer, der har været uddannet og i job i en længere årrække.

Mandag den 29. januar sætter kredsformanden og næstformændene sig ved telefonerne for at ringe til 10-års jubilarerne, og denne gang bliver formandskabet forstærket af 4-5 medlemmer af Kredsbestyrelsen, så opgaven – og antallet af samtaler – bliver mere overskueligt.

Tættere på medlemmerne

Formålet er imidlertid det samme. Dansk Sygeplejeråd vil gerne være tættere på medlemmerne og være i stand til at tilbyde netop den hjælp og de tilbud, som medlemmerne efterspørger. Og hvad er så mere naturligt end at spørge medlemmerne selv?

Det nye tiltag betyder imidlertid ikke, at opkaldene til de nyuddannede ophører. Formanden og næstformændene har afsat to dage sidst i maj til at gentage spørgsmålet: ”Hvordan går det?”

På fotoer er det næstformand Line Gessø Hansen, der ringer til nyuddannede medlemmer.

Læs også: