Kære syddanske sygeplejerske

Corona er fortsat med til at sætte dagsordenen på arbejdspladserne på trods af at Danmark er ved at genåbne, men den akutte del af krisen er overstået. Kredsformanden John Christiansen byder velkommen og gør status midt i en mærkelig tid.

Jeg håber, du er kommet godt gennem de seneste turbulente måneder.

Denne corona-tid har givet næring til mange diskussioner. Det er vigtigt, at oplevelser og udfordringer deles og drøftes. Derfor har vi fokus på corona-fortællinger i det kommende medlemsblad Kredsløbet og i denne udgave af ”Nyt i Syd”.

Der er sygeplejersker, som fortæller om de succesoplevelser den fælles corona-indsats har givet. Der er også sygeplejersker midt i corona-minefeltet, som kritisk efterspørger mere handling af Dansk Sygeplejeråd.

Begge vinkler finder du i dette nyhedsbrev. Jeg er overbevist om at både konstruktiv kritik og gode oplevelser er med til at udvikle og samle sygeplejersker i en svær tid, hvor vi bestemt ikke lykkes med alt.

Fælleserklæringen er udløbet

Corona er fortsat med til at sætte dagsordenen på arbejdspladserne på trods af at Danmark er ved at genåbne. Den første akutte del af krisen er overstået. Sundhedsvæsenet blev hurtigt omlagt for at kunne håndtere alle smittede og alvorligt syge. Det kan du blandt andet læse mere om i dette nyhedsbrev i en beretning fra Kolding Sygehus.

Set fra et samfundsperspektiv kom vi heldigvis relativt godt - og bestemt bedre end frygtet - gennem denne tid. Det skyldes ikke mindst sygeplejerskernes store indsats.

Den akutte fase er overstået og dermed er den såkaldte fælleserklæring, der gav ledelserne på sygehusene særlige handlemuligheder, nu er udløbet. I kommunerne udløber en tilsvarende erklæringen den 31. maj.

Beredskabet er på plads

Nu er vi i en mellemfase. Corona fylder fortsat og der er etableret beredskaber i hele Syddanmark, som både skal håndtere Covid-19 nu og her samt være klar, hvis der kommer en ny bølge. Denne fase involverer stadig et stort antal sygeplejersker, der oplever store forandringer i deres arbejdsvilkår.

Dansk Sygeplejeråd understreger at overenskomsten og arbejdstidsreglerne stadig gælder. Alle tiltag, der laves på arbejdspladserne, skal tage sit afsæt i dialog, hensyntagen og ikke mindst frivillighed. Det sker desværre ikke på alle arbejdspladser. Det er vi opmærksomme på.

Vores tillidsrepræsentanter forsøger at sikre ordentlige arbejdsvilkår. Det er vanskeligt - især på de regionale arbejdspladser. Derfor har jeg mandag den 11. maj indkaldt Region Syddanmark til forhandling af en række konkrete emner - det handler primært om vilkår, rettigheder og løn.

Vi er også i gang med tilsvarende tiltag overfor syddanske kommuner. Forløbene i kommunerne har været forskellige, så denne del tager lidt længere tid.

Skriv ændringerne ned

Vi har tidligere opfordret dig til at notere de ændringer, du oplever i din arbejdstid. Det er stadig en god idé. Du har eksempelvis stadig krav på at kende din arbejdstid mindst fire uger i forvejen.

Især på sygehusene er der sket mange ændringer de seneste uger, og vi ved at det kan være svært at gennemskue om lønnen er korrekt på den første lønseddel efter den akutte omlægning. Hvis du har spørgsmål til din løn, så henvend dig først til din tillidsrepræsentant, som vil prøve at håndtere det lokalt. Jeg håber, du har lidt tålmodighed, da vi forventer mange lønsedler, som har behov for et ekstra tjek. 

Overordnede og komplekse problemstillinger bringer tillidsrepræsentanterne videre til Kreds Syddanmark, og vi vil forhandle med ledelsen på sygehusene og Region Syddanmark.

Vi ved, at sygeplejersker også er udfordret i kommunerne især med omrokeringer og nye opgaver. Dette følger Dansk Sygeplejeråds tillidsrepræsentanter og faglige konsulenter tæt. Vi er tillige opmærksomme på at både stats- og privatansatte også kan være påvirket af forandringer – ikke mindst i almen praksis.

Vi er der for dig

Jeg ved, at du modtager mange nyhedsmails og andre informationer, så vi prøver at begrænse den lokale kommunikation til det mest nødvendige. Hvis der er emner du mangler at høre om, eller hvis du har en god fortælling, som du vil dele, så skriv endelig til mig.

 

Venlig hilsen

John Christiansen
Formand for Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark

(Fotograf Thomas Søndergaard)