Konstruktiv dialog er vigtig

Næstforkvinde Line Gessø kommenterer Charlotte Nybo-Sørensens indlæg: ”Vi er en organisation med holdninger, der sætter pris på en konstruktiv dialog omkring fagpolitiske emner og strategier. Det er vigtigt at lade forskellige holdninger komme til orde, at lytte til hinandens synspunkter og være nysgerrige.”

Corona-krisen vendte op og ned på hverdagen for mange sygeplejersker. Mange blev flyttet rundt og oplært i at håndtere Covid-19 patienter og borgere. Heldigvis blev første bølge af pandemien ikke så slem som frygtet. En del sygeplejersker i Syddanmark er derfor vendt tilbage til deres vante opgaver.

Det har været en ny situation for mange sygeplejersker, og det gælder også for os i Dansk Sygeplejeråd. Vi har skullet håndtere mange nye spørgsmål og problematikker, og vi gør det fortsat. Det handler blandt andet om værnemidler, tests, sygeplejerskers vilkår, fleksibilitet og aflønning i en situation, der bar præg af at være akut og helt uforudsigelig.

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark har været i kontakt og dialog med mange sygeplejersker gennem de seneste måneder. Der er mange fortællinger fra medicinske afdelinger, hjemmeplejen, sundhedsplejen og her er en fra FAM i Odense.  Alle fortællinger er vigtige og bærer på en erfaring, vi skal huske.

Vi er en organisation med holdninger, der sætter pris på en konstruktiv dialog omkring fagpolitiske emner og strategier. Det er vigtigt at lade forskellige holdninger komme til orde, at lytte til hinandens synspunkter og være nysgerrige.

På den måde tror jeg, at vi kan finde den bedste vej for vores organisation gennem fællesskabet.

Line Gessø

Næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark