’Nu skal vi også være sygehus’

Hjemmesygeplejen er udfordret. Antallet af ældre borgere er stigende. Der kommer flere kronikere og komplekse behandlinger i eget hjem - det kræver efteruddannelse. Fire fynske kommuner er gået sammen om opgaven.

Kerteminde, Ærø, Langeland og Nordfyns kommuner er gået sammen med University College Lillebælt om et uddannelsesforløb, der skal ruste de kommunale sygeplejersker til udfordringerne i fremtidens nære sundhedsvæsen.

”I kommunerne har vi længe arbejdet med de store kroniker-områder, diabetes, KOL, sår, demens og så videre”, irmgardfortæller Irmgard Birkegaard, som er leder af Sygeplejen i Kerteminde Kommune, ”nu skal vi også være sygehus. Mange af de komplekse behandlinger, som tidligere blev udført på sygehusene, foregår nu i eget hjem.

Tidlig opsporing er også en af de nye opgaver i det nære sundhedsvæsen. Det handler især om de skrøbelige ældre borgere. Vi skal, i samarbejde med hjemmeplejen, være tidlige til at opdage, når fru Jensen begynder at falde lidt af på den.”

Det handler om mere end håndværk

Det handler ikke kun om, at sygeplejerskerne skal være rustet rent håndværksmæssigt, det handler også om at forstå sygeplejen. Sygeplejerskerne skal kunne planlægge og styre behandlingsforløb – det gælder både de langvarige geriatriske, de komplekse behandlinger og de akutte. Det tværfaglige samarbejde er utrolig vigtigt.”

Det nye uddannelsestiltag har titlen ”Borgere med ustabil kronisk sygdom” og er et valgforløb i den ’Sundhedsfaglige Diplomuddannelse’. Undervisningen strækker sig over et halvt år og er opdelt i fire temaer:

 1. Fremtidens nære sundhedsvæsen
  Sygeplejerskens rolle samt ansvar og kompetence i forhold til rammeordination og delegering, herunder de styringsdokumenter, der findes indenfor området
 2. Borgere med behov for behandling
  Identifikation af begyndende sygdom og tidlig opsporing af kritisk sygdom
 3. Borgere med kroniske sygdomme
  Borger- og pårørendeinddragelse i rehabilitering
 4. Borgere som er særligt sårbare
  Forebyggelse, omsorg og relationer

Alle er velkomne

I hvert tema er der to dages undervisning hos University College Lillebælt i Odense, samt to halve dage, hvor undervisningen foregår on-line ved computeren.

”Jeg håber, at flere kommuner med tiden vil tilslutte sig samarbejdet,” understreger Irmgard Birkegaard, ”vi har en klar interesse i at have en fælles anerkendt efteruddannelse for hjemmesygeplejersker. Det vil blandt andet gøre det nemmere når vi skal ansætte nye medarbejdere."

Kursisterne bliver optaget efter de almindelige regler for diplomuddannelse, og alle som opfylder kravene kan derfor søge – uanset hvilken kommune de kommer fra. De kommuner, som er en del af samarbejdet, får imidlertid også indflydelse på uddannelsens indhold og form. 

I slutningen af oktober i år bliver det første hold kursister færdige. På sigt er det ambitionen, at samtlige kommunale sygeplejersker i de involverede kommuner skal efteruddannes.

Modulbeskrivelse: 'Borgere med ustabil kronisk sygdom'

Læs også