Kredsen i medierne

Her finder du kredsens indlæg i medierne samt kontakt og pressebilleder til den politiske ledelse i Kreds Syddanmark.

De valgte repræsentanter i Kreds Syddanmark ønsker at synliggøre holdninger, udstikke retningen og sætte strategien i fokus, så vi sammen kan omsætte holdninger til handlinger til glæde for vore medlemmer.

Har du brug for kontakt til en politiker i presseøjemed, kan du kontakte:

Kredsformand John Christiansen Syddanmark 2017

John Christiansen

Kredsformand


Tlf.: 4062 6006 eller 4695 4807
Mail: jc@dsr.dk

Kredsen i pressen

Her finder du et uddrag af nyhederne i pressen fra kredsens område.

2023

Regeringen dropper målet om 1000 flere sygeplejersker - vigtigere at få handlet

- Forhåbentlig er tallet ikke er udtryk for at ambitionerne sænkes. Til gengæld er det vigtigste, at der kommer et tilsagn om at få skabt bedre rammer og få kigget på lønnen, og få dette omsat, så det ikke bare bliver ved snakken, udtaler kredsformand John Christiansen
Bragt i DR P4 Syd Nyheder 21. januar 2023

2022

Sundhed. Står vores forventninger mål med virkeligheden på sygehusene?

"Brugen af lånesenge giver usikkerhed og utryghed for patienter, pårørende og personale, fordi den specialiserede viden går tabt i overgangene". Indlæg v. Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark i pressen: Camilla Duus Guldberg Smith, Helle Kruse Hansen, Anja Skovgaard Nissen og Louise Gjervig Lehn
Bragt i pressen 22. december 2022

Sygehus Sønderjylland har sparet sygeplejerskestillinger ved at flytte opgaver

Sygehuset har flyttet opgaver med opfyldning af depoter til lagermedarbejdere. Camilla Duus Guldberg Smith interviewet om sagen: Det skal give mening, og det kan det gøre nogle steder. 
TVSyd Nyheder 16. december 2022

Ansatte på kaosramt hjerteafdeling på Sydvestjysk Sygehus oplever fatale fejl efter masseflugt

En række ansatte oplever patienters liv i fare og fatale konsekvenser, som kunne have været forhindret, hvis ledelsen havde reageret på opråb i tide: -Det er foruroligende, at man ikke har en oplevelse af at være lyttet til, og at patientsikkerheden har været på spil. Vi har en forventning til, at der altid er en fælles dialog om at sikre et godt arbejdsmiljø og en høj patientsikkerhed, siger kredsnæstforperson Louise Gjervig Lehn.
Bragt i Jydske Vestkysten 6. december 2022

Vacciner, et presset sundhedsvæset og et efterår med virussygdomme

John Christiansen interviewet i radioen om manglen på sygeplejersker, virussygdomme i efteråret og vaccine
Bragt i DR P4 radioavisen 25. november.

Regeringsudspil om mere i løn

Beløbet er for lille til alle faggrupper,  og er heller ikke nok til at kunne trække folk tilbage til til sundhedsvæsenet.
Bragt i DR P4 nyheder 26. oktober 2022

Manglen på sygeplejersker - værre end nogensinde

Når der kommer færre unge og flere ældre, stiger opgavemængden og de krav, der bliver stillet til sygeplejerskerne. Derfor begynder det at haste med at lave løsninger, siger John Christiansen. Noget af det, der skal fikses, er det marked, som ifølge kredsformanden en er blevet skabt gennem de senere år. Et marked, hvor man kan tjene mere som vikar end som fastansat.
Bragt i Fyens Stiftstidende 19. oktober 2022

Sundhedsvæsenet er under pres

Kredsformand John Christiansen i pressen.
Bragt i TV2 Fyn regionale nyheder 10. oktober 2022

Manglen på sygeplejersker

Manglen får konsekvenser for patienter og krise for folkesundheden. Kredsformand John Christiansen.
Bragt i DR P4 nyheder 19. oktober 2022

Det bliver stadig sværere at rekruttere til OUH

Nye tal fra 2021 viser, at i 75% af de opslåede sygeplejerskestillinger, var der  fem eller færre ansøgninger. John Christensen kalder det en af de største udfordringer, han nogensinde har set i sundhedsvæsenet. Ifølge kredsformanden er der kun én vej for at løse problemet og det er flere penge i lønposen, så der kommer en økonomisk anerkendelse i jobbet.
Bragt i pressen 10. oktober 2022

Psykiatrien i Svendborg skal spare 12 millioner: Galimatias

Mens der på landsplan er et stort politisk fokus på psykiatrien, skal Psykiatrisk Afdeling i Svendborg ud i store besparelser. Kredsnæstforkvinde Helle Kruse Hansen kalder det "fuldstændig galimatias".
Bragt i Fyens Amts Avis 8. oktober 2022

90 stillinger på Fyn fra december til maj, som ikke kan besættes - problemet er større

Tallet dækker over mere bagved - nemlig at man slår færre stillinger op, at de opslåede stillinger dækker over flere ledige stillinger, og at man - der hvor der mangler sygeplejersker - har lappet med andre faggrupper. Nogle gange kan man gøre dette, andre gange giver det udfordringer i sig selv, fordi det netop er sygeplejersker, der mangler. Kredsformand John Christiansen i radioen.
Bragt på DR P4 Fyn Nyheder 8. oktober 2022

Fra deltid til fuldtid

I Syddanmark er der 4 procentpoint flere som arbejder på fuldtid. Kredsformand John Christiansen: Det har ikke rykket nok, og presset på sundhedsvæsenet er stadig til stede. Der skal flere ting tid: Og det er bedre løn og bedre arbejdsvilkår, som indebærer at sørge for at der kommer flere ansatte - hvis ikke man fjerner opgaverne.
Bragt i P4 Syd regionale nyheder 6. oktober 2022

Se på vores løn

Politikerne er nødt til at prioritere løn og uddannelse, hvis der i de kommende år skal komme flere sygeplejersker og sosu'er i sundhedsvæsenet. Sådan lyder rådene fra sygeplejerskes formand og direktøren for Sosuskolen i Odense her på kanten af et folketingsvalg. 
Artikel bragt i pressen 4. oktober 2022

Søgningen til velfærdsuddannelser

Forslag fra Enhedslisten om at gøre noget ved løn- og arbejdsforhold. John Christiansen er enig i, at regeringen bør gøre noget for at øge optaget. - Udfordringen her er at de unge jo ser på arbejdsvilkår og løn - og det er ganske udfordrende inden for vores område.
Bragt i DR P4 Fyn Nyheder 29. juli 2022

Flere ledige pladser på velfærdsuddannelser

I det syd- og sønderjyske vil færre uddanne sig til sygeplejerske. DSR udtrykker bekymring for de 18% færre, som er optaget. John Christiansen: Jeg håber, at nogen af de, som ikke har fået plads på en anden uddannelse vil søge mod sygeplejerskeuddannelsen og Syddanmark.
Bragt i DR P4 Trekanten 28. juli 2022

Pressede sygeplejersker kan ikke forvente fri, når deres børn er syge - FAM på Sygehus Sønderjylland

Afsnitsledelsen understreger, at barns sygedage er en mulighed, hvis driften tillader det. DSR har i årevis under overenskomstforhandlinger forsøgt at gøre barns første og anden sygedag til en ret og ikke blot en mulighed. - Det er børnene, det går ud over, når arbejdspladsen ikke har ressourcer til at undvære en medarbejder. Vi er tilbage ved den klassiske problemstilling, at der er for travlt, og vi har for få folk, siger John Christiansen.
Bragt i Jydske Vestkysten 15. juli 2022

Møde omklædte: Arbejdsrettens dom

En voldgiftssag rejst af Metal har afgjort, at medarbejdere skal møde omklædte til tiden. - Det er da træls, udtaler kredsformand John Christiansen og fortsætter: Det kan betyde, at man måske skal møde på parkeringspladsen en halv time før,  man får løn for det. En attraktiv arbejdsplads handler også om, hvor lang tid man skal bruge på at komme til og fra sin arbejdsplads, samt at hvor lang tid det tager at få og komme af med sin kittel. 
Bragt i DR P4 Fyn Nyheder 13. juli 2022

Hver 4. sygeplejerske er erstattet af andre former af medarbejdere på OUHs Hæmatologiske afdeling

Der er ikke ansøgere nok til sygeplejerskestillingerne på Hæmatologisk afdeling på Odense Universitetshospital. Derfor kommer en stor del af personalet fra andre faggrupper.  Bioanalytikere, fysio- og ergoterapeuter er typisk nogle af dem, som ansættes i stedet for sygeplejersker. Kredsformand John Christiansen, frygter at overtagelsen af opgaver i sidste ende kan udvande sygeplejerskernes arbejde: "Det risikerer at gå ud over kvaliteten i plejen", siger han til TV2 Fyn. Se indslaget her. Link til artikel hos TV2 Fyn
TV2 Fyn, 19.30-Nyheder 7. juli 2022

Regeringens stramme økonomiaftale

Kredsformand John Christiansen er ikke overrasket over den stramme økonomiaftale indgået mellem regeringen og regionerne, og frygter, at den nye aftale betyder, at sygeplejerskernes arbejdsvilkår på sygehuse og i kommunerne ikke bliver bedre.
Bragt i DR P4 10. juni 2022

Målrettet praktik giver flyvefærdige sygeplejersker

Et pilotprojekt på to afdelinger på Sygehus Sønderjylland kommer nu til at omfatte alle sygeplejestuderende på 7.semester. Projektet giver mere ansvar til de studerende men stadig i trygge rammer. - At initiativet nu bliver udvidet, så det favner flere, gør mig glad, for det vil gavne både de studerende og dermed de nyuddannede sygeplejersker og den enkelte arbejdsplads, vurderer kredsformand John Christiansen.
Bragt i Magasinet Pleje 16. maj 2022

Modregning i pension/efterløn

Ældre skal kunne arbejde med modtagelse og integration af ukrainske flygtninge uden at blive modregnet i folkepension eller efterløn.
John Christiansen i DR P4 Syd Nyheder 20. april 2022

Lav søgning til sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Svendborg

Siden 2018 har de to uddannelsessteder fået 61 procent færre ansøgere.  -Det er en ganske bekymrende udvikling. Vi står med et stort behov for sygeplejersker, det behov bliver kun større. Vi har brug for, at flere vil begynde på uddannelsen, siger kredsformand John Christiansen.
Bragt i Fyens Stiftstidende 20. marts 2022

Markant færre vil læse til sygeplejerske i Odense

- Det er ganske bekymrende, og det skal ses i lyset af, at vi i flere år har arbejdet på at øge optaget, hvor vi har øget antallet af studiepladser med 20-25 procent. Så bliver det bekymrende, hvis vi ikke kan fylde pladersene op, fordi baggrunden er manglen på arbejdskraft nu og her, men også i mange år frem, siger kredsformand John Christiansen.
Bragt i TV2 Fyn 16. marts 2022

Januarpakken: Lønløft til sundhedspersonale i Region Syddanmark

John Christiansen: - Jeg synes, det er godt, regionen har forholdt sig til de udfordringer, der er på sygehusområdet. Jeg er glad for, at de har lyttet til os med henblik på at beholde ansatte og tiltrække nye, siger kredsformanden og fortsætter: - Det er historisk, at de går ind og sætter et relativt stort beløb til løndannelse. Nu ser jeg frem til at blive en del af de forhandlinger, der skal foregå.
Bragt i pressen 25. januar 2022

Særlig vejledningsindsats mod chikane

Arbejdstilsynet ser nu nærmere på sexchikane i 8 brancher, som fremover skal have en såkaldt særlig vejledningsindsats, herunder på sygehusområdet. - Vi kan se, at sexchikane desværre foregår i vores profession, så det er godt at Arbejdstilsynet har fokus på det.
Bragt i DR P4 Nyheder 21. januar 2022

Lønløft på vej til sygehusansatte - Januarpakke

Et varigt lønløft foreslås at blive udmøntet som anciennitets-og funktionstillæg, og vurderes allerede at kunne blive udbetalt fra den 1. april, hvis forslaget bliver vedtaget. Kredsformand John Christiansen kalder forslaget for " grundlæggende positivt" men hæfter sig også  ved, at der er mange sygeplejersker, som ikke blive tilgodeset.
Bragt i Jydske Vestkysten 8. januar 2022

4500 ansatte på sygehusene i Syddanmark kan se frem til lønstigning

Et samlet lønløft på 70 millioner kroner om året glæder kredsformand John Christiansen. Pengene skal blandt andet bruges til områder, hvor sygeplejerskernes arbejdsvilkår er særligt pressede og, og det er der brug for, mener han og tilføjer, at der fortsat er lang vej, før sygeplejerskernes lønkrav er opfyldt.
Bragt i DR P4 Nyheder 8. januar 2022

2021

Læger og sygeplejersker vælger at arbejde i det private

Kredsformand John Christiansen om den statistik, DR har fået lavet af Danmarks Statistik om bl.a. sygeplejersker i det private: - Der er flere stillingsopslag i det private og i denne tid, så den tendens kender vi i Syddanmark.
Bragt i DR P4 Trekanten 29. december 2021

Corona har været udfordrende for det danske sundhedsvæsen

John Christiansen i forbindelse med TV2 Fyn.
Bragt i TV2 Fyn Regionale Nyheder 28. december 2021

Punktum sat i Fangelvej-sag

Sagen har frifundet Odense Kommune og  medførte fyring af bl.a. medlemmer af Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen. - Det er vi selvsagt rigtig ærgerlige over og forstår det ikke helt, udtaler kredsnæstformand Anja Skovgaard Nissen.
Bragt i Fyens Stiftstidende 25. december 2021

Højere løn til sygeplejersker

Vinterpakken. Det er ikke på alle sygehusene i Region Syddanmark, at man er færdig med at forhandle, fortæller formand  John Christiansen
Bragt i DR P4 Syd Nyheder 14. december 2021

UC Syd og Sygehus Sønderjylland styrker praktikken

Den sidste praktik på sygeplejerskeuddannelsen styrkes for at klæde de kommende sygeplejersker på til den virkelighed, de står foran. Kredsformand John Christiansen pressen.
DR P4 Nyheder 13. december 2021

OUH: Engangsbeløb til sygeplejersker

Flere sygeplejersker får nu en ekstra bonus på 12.000 kr. for den ekstra indsats. Anja Skovgaard Nissen, næstformand i Kreds Syddanmark, udtrykker glæde ved den ekstra anerkendelse.
Bragt i DR P4 Fyn Nyheder 12. december 2021

Svært at få sygeplejersker til at arbejdet på fuld tid

Regionerne forsøger at få sygeplejersker til at gå på fuld tid, men det er svært, først og fremmest på grund af de pressede arbejdsvilkår. John Christiansen, kredschef i pressen.
Bragt i DR P4 Nyheder 11. december 2021

Coronamillard skal ud at arbejde hurtigst muligt

Fastholdelse er topprioritet, og i DSR er forventningen da også, at man inden længe hører fra regionen. Det fortæller kredsformand John Christiansen. -Jeg forventer, at regionen griber fat i blandt andet os snart og kommer med en plan for, hvordan de ser, vi skal tilgå processen og indgå de aftaler, der skal laves.
Bragt i Jydske Vestkysten 7. december 2021

Hvem skal have sundheds-milliarden?

Kredsformand John Christiansen: -Det lyder jo af mange penge, men det rækker ikke langt, når det fordeles. Men det vigtige er, at man får prioriteret, hvor der skal opruligner stes, for der er udfordringer alle steder. John Chritiansen fortsætter: -Vi kan håbe, det kan tiltrække nogle af dem, der er rejst og være med til at rekruttere nye, men mit fokus vil være på at fastholde de sygeplejersker, der er. Det er midlertidige penge, så det er for tidligt at sige, hvor de skal prioriteres, der vil jeg afvente og se, hvad regionen siger.
Bragt i Fyens Amts Avis 7. december 2021

En milliard kroner til sygehusene

Der er ekstra presset blandt andet på grund af corona, fortæller kredsformand John Christiansen, der ser frem til at drøfte med regionen, hvordan pengene bruges bedst. Der er også behov for at fastholde de sygeplejersker, der er ansat. 
Bragt i DR P4 Nyheder 6. december 2021

Der findes ikke et alternativ - vi skal løse det på både kort og lang sigt

John Christiansen, kredsformand i Syddanmark, glæder sig over, at regeringen med et politisk flertal i ryggen har skabt en Coronavinterpakke, der skal komme landets hårdt pressede sygehuse til undsætning: - Overordnet står vi med en problemstilling, som ikke handler om corona, overenskomst, arbejdsnedlæggelser og så videre - det handler om, at den generelle mangel på sygeplejersker er eskaleret, siger kredsformanden.
Bragt i Jyllands-posten 6. december 2021

En milliard til sundhedsvæsenet

- Umiddelbart er det jo positivt, at politikerne nu har valgt at se, at sundhedsvæsenet er lidende, og at der mangler noget økonomi for både at få sygeplejersker til at blive og få rekrutteret nogle flere, lyder det fra Helle Kruse Hansen, næstformand i Kreds Syddanmark.
Bragt i TV2 Syd Regionale nyheder 6. december 2021

Region Syddanmark er klar med ekstra penge til sygeplejersker

John Christiansen, kredsformand i Syddanmark, ser frem til at høre hvor stort et større millionbeløb er, og han understreger, at der skal adskillige millioner kroner til, hvis det skal lykkes at fastholde og rekruttere sygeplejersker til sygehusene.
Bragt i Radiodiablo og TV2 Fyn og Syd 1. december 2021

Få sygeplejersker siger op

Det er meget få sygeplejersker, der har sagt deres stilling i Region Syddanmark op med henvisning til den kollektive og opsigelse. Det glæder formand for Dansk Sygeplejeråd i Syddanmark, John Christiansen, at der ikke er mange. Han vil nemlig hellere fastholde sygeplejerskerne i jeres job.
Bragt i DR P4 Nyheder 1. december 2021

Trussel om masse-opsigelser kan lukke dele af sundhedsvæsnet i Syd- og Sønderjylland - DSR tager afstand 

En gruppe sygeplejersker truer i en Facebook-begivenhed med at nedlægge arbejdet. Kredsformand John Christiansen: - Dansk Sygeplejeråd støtter på ingen måde de sygeplejersker der vælger at deltage i den bebudede masseopsigelse , for kollektive opsigelser er overenskomststridige.
Bragt i jv.dk/Jydske Vestkysten og DR P4 Nyheder 29. november 2021

Sygeplejersker lokkes med 25.000 kroner for ikke at forlade kaosramt afsnit

Udfordringerne på Mave-Tarmafsnit på Sygehus Sønderjylland er så store, at DSR er gået ind i sagen og har forhandlet et fastholdelsestillæg. Afsnittet er for nyligt blevet slået fysisk sammen med Afsnit for Ældre - og det kan skabe splid, da Ældreafsnittet ikke får tillægget: - Vi har gjort opmærksom på, at det bør gælde begge afsnit, siger kredsformand John Christiansen, som tror på, at fastholdelsestillæg kan være et skridt i den rigtige retning i forhold til at fastholde nuværende medarbejdere og lokke nye.
Bragt i Jydske Vestkysten 13. november 2021

Efter statsministerens appel til sygeplejersker: Intet konkret ud af mødet

Kredsformand John Christiansen: - Der kom ikke noget konkret ud af mødet med Mette Frederiksen, og det er jeg træt af. Statsministeren mødtes med Grete Christensen efter ministerens appel til sygeplejerskerne om at yde en ekstra indsats.
Bragt i DR P4 Nyheder 11. november 2021

Mette Frederiksen skal ikke regne med ekstra indsats fra sygeplejersker

- Jeg synes, det klinger hult at kalde på samfundssind nu med et håb om, at vi vil gøre noget uden at love noget som helst, når man tænker på alle de andre udfordringer, som både statsministeren og resten af regeringen udmærket ved, vi står midt i, siger John Christiansen. Læs artiklen her
Bragt på dr.dk 9. november 2021

Nej tak, fru statsminister

Kredsformand John Christiansen er efter statsministerens tale skeptisk overfor håbet om forståelse fra sygeplejerskernes side i den aktuelle situation, hvor en tredje coronabølge kan blive virkelighed. Hør lydklip med blandt andet kredsformanden her
Bragt i DR P4 Nyheder 9. november 2021

OUH kan komme under pres ved en tredje bølge

- Hvis der kommer en tredje coronabølge kan sygehuset ikke følge med, og så vil det ramme operationspatienter og medicinske patienter, der så vil komme på venteliste, vurderer kredsformand John Christiansen.
Bragt i TV2 Fyn 9. november 2021

Sygeplejersker kan måske få mere i løn ved lokale forhandlinger

- Arbejdspladser lokalt vil gerne give tillæg for at være sygeplejersker på en bestemt arbejdsplads. Vi mangler som arbejdskraft, og der vil være flere arbejdsgivere som kommer til at tale med om sådan noget i den kommende tid, udtaler John Christiansen, kredsformand.
Bragt i DR P4 Esbjerg Nyheder 29. oktober 2021

Flere udenlandske kolleger

Manglen på sundhedspersonale får foreningen Danske Patienter til at foreslå mere udenlandsk arbejdskraft. John Christiansen udtaler, at han ikke har noget imod udenlandske kolleger - og tror alligevel ikke, at det løser problemet med underbemanding.
Bragt i DR P4 Nyheder 21. oktober 2021

Sygeplejersker loves lønforhøjelse. I 2024.

John Christiansen: Som udgangspunkt er jeg godt tilfreds, hvis Anders Kühnau erkender, at der skal mere til end under overenskomstforhandlinger. Sygeplejerskerne vil gerne have en højere løn. Men de vil ikke tjene pengene ved bare at arbejde endnu mere, udtaler kredsformanden.
Bragt i Fyens Stiftstidende 9. oktober 2021

Sygeplejersker siger nej tak til ekstra vagter

Kredsnæstformand Camilla Rosager Weber udtaler sig om normering og de pressede arbejdsforhold på Sydvestjysk Sygehus.
Bragt i DR P4 Nyheder 7. oktober 2021

Næsten halvdelen af alle ledige stillinger som sygeplejerske bliver ikke besat

Kredsformand John Christiansen udtrykker bekymring over, at der i Region Syddanmark er tale om 310 ubesatte stillinger.
Bragt i DR P4 Nyheder 5. oktober 2021

Sygeplejerskerne kan ikke strække sig længere

Flere bliver lige nu indlagt, og det presser altså akutafdelingerne. -Men sygeplejerske døjer i forvejen med et alt for højt arbejdspres. Nu er det endnu mere af det samme, hvor sygeplejerskerne skal arbejde meget mere end det, de er ansat til, siger kredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Syddanmark, John Christiansen
Bragt i DR P4 Nyheder 27. og 29. september 2021

Kühnaus udspil får en blandet modtagelse

Udtalelse fra kredsformand John Christiansen.
Bragt i DR P4 Nyheder 26. september 2021

Fortsat stor utilfredshed blandt sygeplejerskerne

-Vi ønsker fortsat at finde de økonomiske midler til at løfte lønnen til vores sygeplejersker. Både for at fastholde dem, der allerede er i job, og også for at kunne sikre en fortsat rekruttering af de, der skal følge efter os, siger John Christiansen, kredsformand.
Bragt i Fyens Stiftstidende 24. september 2021

- Vi står ved den perfekte storm

Udtaler kredsformand John Christiansen: -Der er nu en bredere forståelse af den manglende arbejdskraft, vi kommer til at opleve ude i fremtiden. Vi står overfor den perfekte storm, hvor ikke alene vi sygeplejersker, men også en række af andre arbejdsgrupper i velfærdssamfundet står til at opleve en mangel på arbejdskraft inden for de kommende år.
Bragt i Fyens.dk  23. september 2021

Bog om bog om Sygehus Lillebælts coronahåndtering får sygeplejerskerne i det røde felt

Kredsnæstformand Helle Kruse Hansen forstår godt sygeplejerskernes frustration over bogen, der er trykt i 5500 eksemplarer i første oplag. - Efter ti uger i konflikt, hvor vi er slidte, vrede og frustrerede, så tænker jeg, at timingen er elendig for at sige det lige ud, siger Helle Kruse Hansen.
Bragt i Fyens.dk 21. september 2021

Strejkekassen skal fyldes op igen

DSR holder ekstraordinær kongres i Odeon i Odense, hvor emnet er det fremtidige strejkekontingent. - Der skal nok blive gang i debatten, udtaler kredsformand John Christiansen.
Bragt i pressen  21. september 2021

Ferie til gode 

Efter lovindgrebet og dermed strejkens afslutning har mange sygeplejersker op til fire ugers ferie, og det kan blive et problem for de patienter, som har fået deres operationer og behandlinger udskudt - for ferien skal holdes. Kredsformand John Christiansen i DR P4 Nyheder.
Bragt i DR P4 Nyheder 27. august 2021

Regeringsindgreb

- Det er demotiverende for de ansatte og for kommende sygeplejersker, at Regeringen ophøjer det, vi havde i forvejen til lov, og de kommer ikke med flere penge. Jeg havde gerne set, at Folketinget og regeringen var kommet os i møde. Vi har kæmpet, alt det vi kunne, og vi er også klar til at forsætte. Konflikten stopper, men vi stopper ikke, siger John Christiansen, kredsformand: - Vi er klar til at gå på barrikaderne igen, når der igen skal forhandles overenskomst.
Bragt i TVSyd og DR P4 Nyheder 26. august 2021 

Regeringen griber ind i strejken

- Det er dybt skuffende, at de gemmer sig bag opbakning til den danske model, når de så laver et indgreb uden flere garantier og uden økonomiske midler. Jeg frygter mine kollegers reaktion på dette indgreb, siger kredsformand John Christiansen til TVSyd.
Bragt i TVSyd den 25. august 2021

Afsluttende møde mellem konfliktens parter og beskæftigelsesministeren

Kredsformand John Christiansen: - Vi krydser fingre. Jeg håber, regeringen og Folketinget har fået tænkt sig om og har lyttet.
Bragt i DR P4 Nyheder 25. august 2021

Vollsmose lukker ned

Kredsformand John Christiansen i DR P4 Fyn i forbindelse med problemer med inddeling af studerende på afdelinger, da disse er omfattet af sygeplejerskestrejken.
Bragt i DR P4 Fyn Nyheder 24. august 2021

Udskudte operationer pga. strejken

Kredsformanden er godt tilfreds med, at det store antal udskydelser af operationer kommer nu, og ikke senere i konflikten: . -Jo mere konsekvent og hårdt vi sætter ind fra start, jo hurtigere er vi færdige med konflikten, siger John Christiansen.
Bragt i Jydske Vestkysten 18. august 2021

Flere sygeplejersker i strejke

Strejken vurderes at kunne vare længe, siger John Christiansen: - Jeg så gerne, at regeringen var mere aktiv og ikke gemmer sig bag den danske model, så ergeringen og folketinget har en opgave - også i vores konflikt.
​Bragt i DR P4 Trekanten 17. august 2021

Fortsat opbakning til sygeplejerskernes strejke

- Det er godt, at mange forstår og bakker op, og jeg forstår også at mange som ikke er direkte berørt, ikke er optaget af det her i sommerperioden. Jeg håber at modparten snart kommer ud af busken, og at regeringen følger med, for de har nøglen og pengekassen til at kunne løse denne konflikt, udtaler kredsformand John Christiansen.
Bragt i DR P4 Trekanten 10. august 2021

Udtagne sygeplejersker får løn af DSR under strejken

John Christiansen, kredsformand i Kreds Syddanmark mener ikke, at beløbet er et problem for DSR: - Vi er ikke ved at tømme strejkekassen, men dem som ikke er på arbejde i beredskab, de får løn fra os, og det vil koste flere millioner i den her periode samlet set.
Bragt i DR P4 Trekanten Nyheder 10. august 2021

Kirurgisk område udtaget til strejke fra 7. september

Kredsformand John Christiansen: - Det vil være alt det, som kan vente, der bliver udskudt. Det betyder desværre stigende ventelister, og borgerne kommer til at vente i længere tid.
Bragt i DR P4 Nyheder 9. august 2021

Visitationen rammes af strejke

315 kommunalt ansatte sygeplejersker yderligere udtages til strejke, bl.a. visitationsafdelinger. Kredsformanden siger, at han er ked af at strejken rammer almindelige mennesker, og: - Omvendt må jeg sige, at det er en konsekvens af, at vi er i konflikt og efterhånden er på vej ind i syvende uge.
Bragt i DR P4 Trekanten 2. august 2021

Stejkende sygeplejersker i Vejle

John Christiansen holdt tale, da de strejkende sygeplejersker gik gennem Vejle midtby. - Vores kampgejst er stadig i top. Vi ved, at det kan tage tid, men forholdene kan godt ændre sig, udtalte kredsformanden.
Bragt i pressen 29. juli 2021

Strejken fortsætter 

Kredsformand John Christiansen udtaler: -Friklinikken i Grindsted er ikke et akut område, og det har vi så udtaget nu. Der skal forhandles om et nødberedskab. Herudover udtages Kvindesygdomme i Aabenraa.
Bragt i DR P4 Nyheder 27. juli 2021

Strejken udvides igen

- Det er nu tredje gang der udvides. Formålet er at få arbejdsgiverne i tale, så vi forhåbentlig snart kan få strejken afsluttet, siger kredsformand John Christiansen.
Bragt i DR P4 Nyheder 27. juli 2021

Strejkende sygeplejersker på Brørup Marked

I en opsat bod forklarede sygeplejersker deres sag til forbipasserende. Kredsformand John Christiansen til spørgsmålet om, hvor længe han tror strejken kan vare ved: -Jeg tror faktisk, regionerne er meget mere nervøse for, hvor længe vi kan fortsætte, end vi er for, at kassen løber tør. I 2008 strejkede vi med fuld styrke fra begyndelsen. Det lærte vi af. Denne gang har vi begyndt i det små og trapper så op, hvor det gør ondt på regionerne.
Bragt i Jydske Vestkysten 24. juli 2021

Flere partier presser på for et politisk indgreb

Når partierne presser på, påpeger John Christiansen, at det viser, at strejken virker. -Vi leder ikke bare efter et politisk indgreb men en troværdig melding fra regeringen med midler, så vi får løftet sygeplejerskerne, udtaler kredsformanden.
Bragt i DR P4 Trekanten Nyheder 23. juli 2021

Mediedækning: En strejke kan ikke planlægges

-Timingen med strejken er som den er, og selvom der har været fokus på meget andet i medierne, går tingene som de skal, udtaler kredsformand John Christiansen til DR P4 Fyn.
Bragt i DR P4 Fyn Nyheder 21. juli

Vi fortsætter strejken

-Vi fortsætter til vi har nået vores mål, for vi kan ikke overleve på den måde, det har kørt med ulige løn de sidste 52 år, siger kredsnæstformand Camilla Duus Smith: - Sygeplejerskerne siger fra nu, de vil ikke mere.
Bragt i TV2 Fyn Regionale Nyheder 19. juli 2021

Afdeling i Svendborg og Nyborg udtages i strejkeoprustning

-Med det udtag, vi lægger her, så rammer vi den planlagte, ikke-akutte kirurgi på Fyn. Jeg havde helst set, at vi ikke var nødt til det, men arbejdsgiverne vågnede ikke op ved sidste oprustning, så nu skruer vi på gashåndtaget, siger John Christiansen, kredsformand og fortsætter: -  Arbejdsgiverne har valgt taktikken ikke at gøre noget, men vi kan blive ved lang tid endnu.
Bragt i pressen 19. og 20. juli 2021

Læserbrev: Problemer forsvinder ikke, fordi man nægter at se dem i øjnene

John Christiansen har skrevet et politisk læserbrev om konflikten som indledes med: Kære hr. og fru Danmark. Vi har et problem. Og som det er med problemer, vokser de sig større, hvis vi ikke gør noget ved dem.
Bragt i pressen 17. juli 2021

Sygeplejersker demonstrerer i Sønderborg - og er bekymrede for fremtiden

Mange er bekymrede for det lave ansøgertal til sygeplejerskeuddannelsen:  Kredsnæstformand Jytte Pharao-Bonde: -De unge er meget mere opmærksomme på, hvad de vælger. De ved også godt, at det er et job, hvor enderne nogle gange er svære at få til at hænge sammen - også med privatlivet.
Bragt i Jydske Vestkysten 14. juli 2021

Prop i henvisningen - Visitationen strejker

- Jeg forstår sagtens, at det er svært, når man bliver ramt af de her ventetider, og ikke kan komme videre, men jeg håber også, at befolkningen har forståelse for, at vi står i en meget vanskelig situation, forklarer John Christiansen.
Bragt i Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende 14. juli 2021

"Vi strækker os så langt vi kan"

-Vi føler, at vi får stor opbakning mange steder fra, men jeg har da godt kunnet høre fra kollegaer, nogle synes, det er svært. På den måde synes jeg, at det er et godt billede på vores strejke, at det er en ulige kamp, siger kredsnæstformand Camilla Duus Smith ved strejkeyoga i Svendborg.
Bragt i Fyns Amts Avis 13. juli

Konflikten udvides fra 10. august

- De to afdelinger i Grindsted og Aabenraa er gode steder at sætte ind, og det er desværre for at øge presset på sundhedsvæsenet, men også for at skabe noget bevægelse i konflikten. Så kan vi forhåbentlig få arbejdsgiverne tilbage til forhandlingsbordet, og vi kan komme til det, vi allerhelst vil - nemlig at passe vores arbejde, siger John Christiansen, kredsformand.
Bragt i TVSyd og DR P4 Nyheder 12. juli og Jydske Vestkysten 13. juli 2021

Klar til yderligere udtag

Efter udvidet konfliktudtag i det jyske, kigges der måske også i det fynske til næste omgang. John Christiansen, kredsformand udtaler: - Hvis arbejdsgiverne ikke vil til forhandlingsbordet, er vi klar til at udvide - og de planer ligger også i skuffen.
Bragt i DR P4 Fyn Nyheder 12. juli 2021

Køen af patienter til ikke-akutte operationer vokser

Visitationen er ramt af strejken. Når vi går i kamp med arbejdsgiverne, vælger vi områder, hvor vi vurderer at det gør mest ondt på dem - og vi beklager at det går ud over patienterne, fortæller kredsformand John Christiansen og fortsætter: - Vi ser gerne, at det her bliver stoppet, så vi kan passe vores arbejde, men vi kæmper for en sag og kan kun gøre det ved at tage patienterne i krydsilden der, hvor vi har udtaget til konflikt.
Bragt i DR 11. juli 2021
https://www.dr.dk/nyheder/penge/sygeplejerske-strejke-giver-stor-patient...

Strejke - Overvejer at udtage flere områder

- Der er brug for et ekstra pres, der skal mere til. Derfor overvejer vi intenst at udvide, siger kredsformand John Christiansen.
Bragt i DR P4 Nyheder 9. juli 2021

Færre ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen på Campus Aabenraa

-Det er selvfølgelig et problem med de faldende ungdomsårgange, men de unge er også blevet opmærksomme på, at det ikke er verdens bedste løn, og at der følger et stort ansvar med, som lønnen ikke matcher, siger Jytte Pharao-Bonde, kredsnæstformand.
Bragt i Jydske Vestkysten 7. juli 2021

Stejkende sygeplejersker gennem Grindsted

"Vi er mere værd", stod der på bannerne som de strejkende bar gennem Grindsted. Kredsnæstformand Camilla Weber: -Husk på, at vi også strejker for at kunne rekruttere sygeplejersker, så vi fortsat kan have et godt sundhedsvæsen. Lige nu er hver tredje stilling ikke besat, sagde hun, inden optoget igen var på vej videre gennem byen.
Bragt i medierne 5. juli 2021

Konfliktramte sygeplejersker trukket i løn uden forklaring

Flere sygeplejersker i Region Syddanmark har fået trukket store beløb af deres løn for juni måned. Det sker på trods af, at de har passet deres arbejde som en del af nødberedskabet under den igangværende strejke og uden regionen har givet sygeplejerskerne en forklaring. John Christiansen, kredsformand udtaler: -Det er utilfredsstillende at regionen gør det på den måde. Den enkelte sygeplejerske kan umuligt gennemskue, hvordan beløbet er regnet ud, og jeg kan sagtens forstå, hvis det tænder de røde lamper. 
Bragt i Jydske Vestkysten 4. juli 2021

Stejkende sygeplejersker afbrød byfest i Svendborg

-Bægeret er flydt over, og corona har været prikken over i'et, konstaterer kredsnæstformand Camilla Duus Smith, som var blandt deltagerne: -Sygeplejerskerne skal have den løn, de knokler for og er veluddannede til.
Bragt i 4. juli 2021

Demonstration i Aabenraa den 7. juli

- Der bliver taget godt imod os rundt omkring, og forventeligt også i Aabenraa, fortæller kredsnæstformand Jytte Pharao-Bonde og fortsætter: - Det er en demonstration for bedre løn og arbejdsvilkår til sygeplejersker. Samtidig vil vi med demonstrationen markere, at vi strejker, og vi vil forklare borgerne, hvorfor vi gør det, siger.
Bragt i Jydske Vestkysten 3. juli 2021

Demonstration i Tønder 

Omkring 75 sygeplejersker gik gennem byen mod rådhuset onsdag den 30. juni  -Vi kæmper for bedre vilkår, for bedre løn og for at gøre op med reformen fra 69. Og så gør vi det for at kunne tiltrække nye folk og fastholde dem, vi har, udtaler kredsnæstformand Jytte Pharao-Bonde.
Bragt i Jydske Vestkysten 1. juli 2021

Råbte byrådet op med gimmick i Fredericia

Kredsnæstformand Helle Kruse Hansen overrakte Fredericia borgmester en kage ved byrådsmøde, hvor sygeplejersker var mødt op for at råbe politikerne op, men skar 15 % af kagen som symbol på lønefterslæbet. Til stede var også formand Grete Christensen.
Bragt i jv.dk 28. juni 2021

Vi er klar til strejke 

- Jeg havde nok mest ønsket mig, at arbejdsgiverne havde har lyttet til vores krav, så konflikten overhovedet ikke var nødvendig. Men der må man bare konstatere, at det er nødvendigt, at så give den gas med en strejke, og det er vi klar til, udtaler kredsformand John Christiansen.
Bragt i TV2 Nyhederne 23. juni 2021

Operationer og undersøgelser udskydes

Som følge af strejken udskydes mange behandlinger. John Christiansen, kredsformand forklarer, at han er ked af, at det går ud over patienterne: - Jeg håber, at befolkningen har forståelse for, at det våben, vi har. Havde vi haft andre, så har vi brugt dem.
Bragt i DR P4 Nyheder 23. juni 2021

Sygehusbesøg aflyses i Esbjerg

Kredsformand John Christiansen udtaler, at han godt kan forestille sig, at strejken på et tidspunkt vokser: - Vi har altid mulighed for at udtage flere kommuner, eller udtage flere sygehuse eller flere sengeafsnit i sygehusområdet, og det overvejer vi selvfølgelig.
Bragt i DR P4 Esbjerg Nyheder 23. juni 2021

Sygeplejersker strejker i hele landet

I Esbjerg var cirka 70 sygeplejersker mødt op med bannere, skilte og kampråb, i håb om at råbe medborgere og politikere på Christiansborg op. - Vi skal have mere i løn, og vi skal indhentet det lønefterslæb, som vi har kæmpet med i flere år, udtaler kredsnæstformand Camilla Rosager Weber til TV2.
Bragt i pressen 22. juni 2021

Vi er mere værd! Sygeplejersker i Esbjerg demonstrerer

Bilisterne i morgentrafikken mandag blev mødt med kampråbet fra de mange strejkende. Camilla Rosager Weber, kredsnæstformand: - Strejken er startet, og folk skal være opmærksomme på, at det er nu det sker. Vi håber på, at vi kan sende nogle signaler til vores arbejdsgiver og politikerne inde på Christiansborg om, at det er på høje tid, at det her bliver taget seriøst, fortsætter kredsnæstformanden.
Bragt i Jydske Vestkysten Esbjerg 22. juni 2021

Vejle-sygeplejersker i aktion foran Regionshuset

Lokale sygeplejersker troppede op foran Regionshuset og gav deres besyv med i konflikten. Kredsformand John Christiansen: - Når vi stiller os op her, er det fordi det symboliserer det pres, vi gerne vil lægge på regionsrådet og også på regeringen og Folketinget - og jeg fornemmer villighed til at lytte. De vil  gerne give mere i løn, men ikke nok. Vi er nødt til samlet at sige fra.
Bragt i Jydske Vestkysten 22. juni 2021

Det kan blive en lang konflikt

Sådan sagde John Christiansen til DR P4 Fyn Nyheder foran Regionshuset, hvor en stor flok sygeplejersker var mødt op. -Jeg frygter, det her kommer til at vare længe. Men jeg frygter det mest for borgerne og befolkningen skyld. Jeg frygter det ikke for vores skyld, fordi vi sådan set klar til at til at bruge den tid, der skal til.
Bragt i DR P4 Fyn Nyheder 21. juni 2021

Sygeplejerskerne synlige på første hverdag for strejken

- Med demonstrationer, konfliktcaféer og markeringer rundt omkring i landet betyder det, at vi bliver synlige på en anden måde i bybilledet, og det gælder over hele landet, også i Syddanmark, udtaler kredsformand John Christiansen.
Bragt i DR P4 Esbjerg Nyheder 21. juni 2021

90 sygeplejersker udtaget til strejke i Fredericia

Sygeplejerskerne mødtes mandag morgen for at blive informerede om strejken, for at støtte deres konfliktramte kolleger og for at lægge en plan for, hvordan de vil fortælle den brede befolkning om deres sag. -Vi vil gerne vise vores utilfredshed, og at vi er mere værd, forklarer 1.kredsnæstformand Helle Kruse Hansen.
Bragt i Fredericia Dagblad 21. juni 2021

Strejke handler om mere end løn for sygeplejerskerne i Sønderborg

- De er gået ind i faget, fordi de gerne vil gøre en forskel for dem, der har behov for behandling og pleje men er nået et punkt, hvor de mener, at lønnen ikke afspejler det ansvar, der hviler på deres skuldre hver eneste dag, fortæller kredsnæstformand Jytte Pharao-Bonde ved demonstrationen i Sønderborg.
Bragt i Jydske Vestkysten 20. juni 2021

Sygeplejersker i Odense Kommune undtaget fra strejke

Størstedelen af sygeplejerskerne i Odense er nu undtaget fra strejken. John Christiansen: - Vi udviser ansvarlig i forhold til hvad kommunen beder om at vi skal stille med af nødberedskab.
Bragt i DR P4 Fyn Nyheder 20. juni 2021

Sygeplejersker demonstrerede for bedre løn

Flere steder i Syddanmark demonstrerede de strejkende sygeplejersker for bedre løn, og i Middelfart sagde kredsformand John Christiansen: - Vi skal nok komme til at bruge vores strejkekasse, og vi er også klar til at putte flere penge i den. Jeg håber, at arbejdsgiverne ser den mobilisering vi har gang i, og kommer til forhandlingsbordet.
Bragt i DR P4 Syd Nyheder 20. juni 2021

Vi er mere værd

- Vi er et fag som har brug for den her anerkendelse for at kunne rekruttere og fastholde sygeplejersker langt ind i fremtiden. Vi er et fag, der har en stor faglighed, og vi vil anerkendes for den værdi, vi har, siger Jytte Pharao-Bonde, kredsnæstformand ved demonstrationen i Sønderborg.
Bragt i TVSyd.dk 19. juni 2021

Sygeplejersker strejker

John Christiansen, kredsformand, mødte de fremmødte sygeplejersker ved demonstrationen i Middelfart og udtaler til TV2 Fyn: - Vi vil lønnen op nu og her, og så have gjort op med den ulige løn, vi har været ramt af i mange år. Hvis ikke det lykkes nu, står vi her nok igen om tre år. 
Camilla Duus Smith, kredsnæstformand, deltog ved demonstrationen i Odense: -Kommunens sygeplejersker har været ret pressede i lang tid. Det er et kæmpe problem at sætte et nødberedskab, og det understreger problemet. https://www.tv2fyn.dk/nyheder/19-06-2021/1930/1930-19-06-2021
Bragt i TV2 Fyn Regionale Nyheder 19. juni 2021

Odense Kommunes sygeplejersker undtaget

- Det er ret svært i Odense, fordi sygeplejerskerne er så pressede. Der er simpelthen ikke nok at gøre godt med, udtaler kredsnæstformand Camilla Duus Smith.
Bragt i TV2 Fyn Nyheder 18. juni

Strejke vil ramme operationer og behandlinger

John Christiansen interviewet af TV2 Fyn om blandt andet lønsammensætning og arbejdsvilkår. https://www.tv2fyn.dk/nyheder/15-06-2021/1930/1930-15-06-2021
Bragt i TV2 Fyn Regionale Nyheder 15. juni 2021

Forudser langvarig strejke

- Vi har kæmpet for bedre løn og bedre vilkår i 50 år - helt tilbage fra tjenestemandsreformen i 1969, og selvom det jo ikke er første gang vi strejker, så tror jeg,  begrebet "nok er nok" meget godt dækker grunden til, at så mange har stemt nej til overenskomsten, siger John Christiansen, som er kredsformand i Syddanmark i Dansk Sygeplejeråd.
Bragt i tvsyd.dk den 15. juni 2021

Sygeplejersker strejker

John Christiansen udtaler til TV2 Syd: - Jeg kan håbe på arbejdsgiverne lytter, tager det store nej til efterretninger og forhåbentlig ringer og siger de, de er klar til at forhandle, men ellers, så går vi i konflikter lige så længe det skal vare.
Bragt i TV2 Syd Regionale Nyheder 14. juni 2021

Sygeplejerskerne skal stemme om nyt forslag

John Christiansen anbefaler et ja: - Jeg tror på, at pengene skal findes via den komité der skal kigge på strukturen for lønnen, og dermed farvel til tjenestemandsreformen.
Bragt i DR P4 Trekanten13. juni 2021

Stemmeprocent blandt sygeplejersker stiger

Stemmeprocenten er højere end ved tidligere overenskomstforhandlinger. - Vi har også været ude på mange arbejdspladser og opfordre medlemmerne til at stemme, siger John Christiansen, kredsformand.
Bragt i DR P4 Syd Nyheder den 13. juni 2021 

Læserbrev: Mangel. Kæmpe udfordring at tiltrække og fastholde sygeplejersker.

Kredsformand John Christiansen uddyber vurderingen af, at der i 2025 vil mangle omkring 6000 sygeplejersker på landsplan.
Bragt i JydskeVestkysten den 27. maj 2021

Studerende og ansatte rystede over forhold på psykiatrisk afdeling 

En gruppe studerende har klaget til Styrelsen for Patientsikkerhed over forholdene på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling Aabenraa. En gruppe ansatte har sendt en bekymringshenvendelse til Kreds Syddanmark, og 1.kredsnæstformand Helle Kruse Hansen oplyser, at kredsen vil mødes med medlemmerne.
Bragt i Jydske Vestkysten den 23. maj 2021

Ansatte på psykiatrisk afdeling - kontant bonus hvis de ikke siger op

Kriseramt psykiatriafdeling i Aabenraa giver på grund af personalemangel en bonus , hvis man bliver i jobbet. Dansk Sygeplejeråd har tidligere fremsat ønske om et fastholdelsestillæg til medlemmerne. - Det skal ikke ses som en betaling for at blive i et dårligt arbejdsmiljø, for vi går ud fra, at den nye ledelse får rettet op på tingene. Men vi håber, at det kan få nogle til at blive, fordi de bliver bedre honeret for deres slid, og samtidig vil gøre det nemmere at rekruttere, siger Helle Kruse Hansen.
Bragt i Tv2.dk den 20. maj 2021

Stejken rammer også Vejle Sygehus

Seks afdelinger på Vejle Sygehus er omfattet af strejkevarslet. - En konflikt er aldrig et mål, men det er et middel, udtaler kredsformand John Christiansen i en pressemeddelelse om strejkevarslet og fortsætter: - Jeg havde gerne set en situation, hvor vores udstrakte hånd var blevet taget imod og imødekommet, så vi ikke havde stået med et konfliktvarsel. 
Bragt i Fredericia Dagblad den 26. april 2021 

Brug for ny plan efter Astra-Zeneca er droppet

John Christiansen, kredsformand i Syddanmark, efterlyser en ny strategi for frontpersonalet, og forventer at den nye plan tager højde for dem - samt de udsatte og dem som har fået det første stik.
Bragt i DR P4 Fyn Nyheder den 15. april 2021

Kredsformanden i DR P4 Syd

Kredsformand John Christiansen var ugens gæst på DR P4-Syd søndag den 28. marts. John blev spurgt om overenskomstforhandlingerne, og om hvorfor sygeplejerskerne stemte nej til forhandlingsresultatet.
Bragt i DR P4 Syd den 28. marts 2021

OK21: Nej til overenskomstresultatet

John Christiansen er ikke i tvivl om, hvorfor et flertal har stemt nej: - Det er et signal til arbejdsgiverne om, at rammen er for snæver, og det skal vi selvfølgelig have gjort op med, siger kredsformanden og fortsætter: - Hele tjenestemandsreformen og generelt sygeplejerskemangel, sygeplejerskepres og andre ting, som er et signal om, at det her er for lidt.
Bragt i DR P4 Syd Nyheder den 25. marts 2021

Opgør med tjenestemandsreformen

Læserbrev af kredsformand John Christiansen. - Loven er årsagen til, at vi som sygeplejersker i dag, reelt står med en udfordring, der rækker mere end 50 år tilbage. Nemlig at sygeplejersker tjener 15-20 pct. lavere end traditionelt mandsdominerede fag med samme uddannelseslængde. Ligheden i løn mellem kønnene er vedtaget politisk og derfor skal det løses politisk. Fra Christiansborg.
Bragt i pressen den 18. marts 2021

Personaleflugt fra psykiatrien i Aabenraa

Ledelsen har lukket et sengeafsnit på grund af personalemangel. -Det er en bemærkelsesværdig situation, at man må tage den konsekvens og lukke et helt afsnit ned. Det er, som om det er eskaleret, og det er ikke holdbart, siger 1.kredsnæstformand Helle Kruse Hansen, som har kendskab til flere sygeplejersker, der har sagt op i frustration over forholdene. -Der er et mega behov for at få italesat, at der er et eller andet, der ikke fungerer, mener Helle Kruse Hansen.
Bragt i Jydske Vestkysten den 16. marts 2021

Astra-Zeneca vacccinationer sat på pause

Kredsformand John Christiansen: -Det er vigtigt at man forholder sig til bivirkningerne, og dette her lyder til at være af de alvorlige. Kredsformanden fortsætter: - Jeg kan godt forstå at man gør sig nogle overvejelser, men nej - helt overvejende er jeg ikke bekymret.
Bragt i DR P4 Fyn Nyheder den 11. marts 2021

Genåbning 

En genåbning kan presse sygeplejerskerne og sundhedsvæsenet. - Hele beredskabsdelen, det er klart at det vil presse rundt omkring, udtaler John Christiansen og fortsætter: - Vi er uddannede til at varetage sygeplejen til dem, som har behov for hjælp, men gerne i et tempo, hvor patient, pårørende og sygeplejersker kan følge med.
Bragt i DR P4 Syd Nyheder den 24. februar 2021

OK21 Lønstigning - ikke prangende

En stigning på fem procent er ikke sønderligt prangende, udtaler John Christiansen, kredsformand. - Der er derudover afsat en lille pulje kun til sygeplejersker, og den erkendelse fra arbejdsgiversiden at der er brug for rekruttering og fastholdelse er jeg glad for, men samlet set er det et resultat i den lave ende
Bragt i DR P4 nyheder den 21. februar 2021

Sønderborg Kommune - Ny MED-aftale

Efter to års forhandlinger er det lykkedes parterne at blive enige om en aftale. -MED-aftalen understøtter en fortsat udvikling af medarbejdernes indflydelse og medbestemmelse, udtaler Jytte Pharao-Bonde, næstformand i DSR Kreds Syddanmark, på vegne af medarbejdernes faglige organisationer.
Bragt i Jydske Vestkysten den 19. februar 2021

Covid-vaccine fra Astra-Zeneca

I debatten om covid-vaccinen fra Astra-Zeneca udtaler kredsformand John Christiansen: -Jeg er ikke så betænkelig ved selve vaccinens virkningsgrad, bivirkningsprofil og så videre, men er bekymret for, om  vi ikke bliver dækket godt nok og dermed ikke kan levere den nødvendige arbejdskraft, hvis der kommer en smitte bølge mere.
Bragt i DR P4 Syd nyheder den 9. februar 2021

Covid-vaccine og prioritering

I debatten om prioriteringen af vaccine rækkefølge vurderer John Christiansen, at omkring en tredjedel af sygeplejerskerne på de regionale sygehuse er i gang med deres vaccinationer, og også frontpersonalet i kommunerne har fået det første stik.
Bragt i DR P4 Trekanten nyheder den 27. januar 2021

Der mangler sygeplejersker md specialuddannelser

Den manglende oplæring i nye specialer skaber bekymring og utryghed på coronaafdelinger, og kredsformand John Christiansen påpeger, at det er en del af et større problem: - Der mangler sygeplejersker med specialuddannelser.
Bragt i TV2 Regionale nyheder den 20. januar 2021

2020

Covid-vaccine til sundhedspersonale

John Christiansen bakker op om Region Syddanmarks strategi med at vaccinere sundhedspersonale lidt ad gangen, da der kan komme nogle bivirkninger. - Rigtig mange står i beredskabet hver dag, så det er godt at få vaccinen. Det virker også fornuftigt at man får fordelt det lidt ud, så ikke alle bliver ramt af de smågener ved vaccinen som der kan komme, siger kredsformanden.
Bragt i DR P4 Syd og Trekanten Nyheder den 28. december 2020. 

Region Syddanmark hjælper Region Hovedstaden og Sjælland

- Sygehusvæsenet er forbundne kar, hvor vi hjælper hinanden på kryds og tværs, fortæller kredsformand John Christiansen, som anbefaler, at man stadig minimerer tvangselementet og holder fast i dialog, frivillighed og folks egen situation.
Bragt i DR P4 Trekanten den 22. december 2020

Aftale om bonus på covid-afsnit på hospitalerne

Regionen og DSR Kreds Syddanmark har indgået en aftale som giver op til 15.000 kr. til sygeplejersker som er en del af coronaberedskabet. John Christiansen, kredsformand forklarer: - Vi har selvfølgelig rejst flere krav, end det vi er lykkes med at få i hus. Men det her er det muliges kunst. Vi er normalt ikke fortaler for bonusser, da vi ønsker et generelt varigt tillæg. Generelt synes vi, at lønnen er al for lav i faget. Men vi står i en pandemi, og så må vi acceptere præmissen om, at der er behov for en ekstra indsats blandt sygeplejerskerne. Så vi synes, det er nødvendigt, at de får den anerkendelse.
Bragt i A4Arbejdsliv.dk den 16. december 2020

Lokal beredskabsaftale indgået i Syddanmark

Den lokale aftale afløser den nuværende fællesaftale om covid-beredskabet, da det ikke har været muligt at lave en central aftale. John Christiansen fortæller, at aftalen baserer sig mere på dialog og frivillighed og indebærer en bonus på 15.000 kr. årligt.
Bragt i DR og DR P4 nyheder den 15. december 2020.

Coronapandemien slider på fysikken og psyken hos fynske sygeplejersker

- Vi hører mange steder fra, at kolleger er syge, udmattede og slidte - udover dem som er uheldige selv at blive smittede - så der er tryk på, utaler kredsformand John Christiansen.
Bragt i DR P4 Fyn Nyheder den 14. december 2020

Line Gessø Hansen valgt til FH-Sektion Fyn

Kredsnæstformand Line Gessø Hansen er valgt som næstformand i den nye lokalhovedorganisation FH-Sektion Fyn.
Bragt i Fyens Stiftstidende den 5. december og Erhvervsavisen Fyn den 10. december 2020.

Kredsformand tryg ved coronavaccine

På trods af livlig debat særligt på de sociale medier, udtaler John Christiansen, at han tror de fleste sygeplejersker vil tage imod vaccinen.
Bragt i DR P4 Trekanten nyheder den 5. december 2020.

Mundbind dagen lang giver gener

DSR i Syddanmark har modtaget flere henvendelser fra medlemmer, som har hudproblemer og hovedpine i forbindelse med, at der skal bæres mundbind hele dagen. Kredsformand John Christiansen udtaler, at han er bekymret for medlemmernes ve og vel. Der skal reageres fra ledelsens side, hvis der kommer psykiske reaktioner som panikangst ved at gå med værnemidler hele tiden.
Bragt i DR P4 Syd og Trekanten nyheder den 4. december 2020.

Vaccineplanen er klar

Sygeplejersker bliver blandt de første, som bliver tilbudt vaccine.  -Det er en rigtig god nyhed og en fornuftig plan, som ministeriet har lagt frem, fortæller kredsformand John Christiansen. - Det er også nødvendigt, for sygeplejerskerne er tyndslidte og arbejdsmængden er høj.
Bragt i DR P4 Esbjerg Nyheder den 27. november 2020

Vejle Kommune Område Vest

Mange medarbejdere er rejst fra området. Næstformand Helle Kruse Hansen fortæller til Vejle Amts Folkeblad, at kredsen har planer om et fyraftensmøde for medlemmerne i Område Vest for at afdække situationen.
Bragt i Vejle Amts Folkeblad den 8. november 2020

Medarbejderne på Lysningen trives dårligere end deres kolleger

Trivselsmåling på Lysningen viser, at trivslen ikke er i top. Lysningen scorer dårligere end gennemsnittet på kommunens arbejdspladser på alle parametre. - Vi er bekymrede for udviklingen på Lysningen, fortæller næstformand Line Gessø Hansen og fortæller, at DSR helt generelt ønsker at sætte fokus på ældreområdet, hvor der er behov opkvalificering og opnormering  som på Lysningen
Bragt i Fyens Stiftstidende den 20. oktober 2020

Ikke så mange sygeplejersker kan få ret til tidlig pension

- Selvom der er gjort anstrengelser for at det kan ramme sygeplejersker, tror jeg desværre ikke det vil omfatte så mange inden for sygeplejefaget, udtaler John Christiansen, kredsformand.  
Bragt i DR P4 Nyheder den 10. oktober 2020

Sygeplejersker skal måske flyttes rundt

Kredsformand John Christiansen: Hvis sygeplejersker i forbindelse med corona-afdelinger skal flyttes rundt, er det vigtigt man tager hensyn til den enkelte sygeplejerskes situation, så det grundlæggende bliver frivilligt at blive flyttet.
Bragt i DR P4 Trekanten Nyheder den 20. september 2020

Sexisme: Sig fra og tal om det

- Hvis man oplever krænkende adfærd, er det nødvendigt at sige fra, både når man oplever det og når man observerer det, udtaler kredsformand John Christiansen og fortæller, at han har tiltro til, at samarbejdet mellem TR og ledelse fungerer, og alle medarbejdere samtidig også selv har et ansvar.
Bragt i DR P4 Trekanten Nyheder den 18. september 2020

Flere sygeplejersker vælger at skifte til den private sektor

Et stigende antal sygeplejersker ønsker at være helt selvstændige og drive virksomhed. Det glæder kredsformand John Christiansen, at sygeplejerskeuddannelsen bringer flere jobmuligheder. - Det handler om at skabe egne vilkår og tjene en anderledes løn, og om at udnytte sin faglighed i en ramme man selv er med til at skabe, udtaler John Christiansen og fortsætter: - Det bør også give grund til eftertanke i det offentlige, når flere vælger den private sektor.
Bragt i medierne den 14. september 2020

Pensionsudspil: Håber på flere tiltag 

Regeringens pensionsudspil tilgodeser dem, der i en alder af 61 år har været på arbejdsmarkedet i  minimum 42 år. - Det vil være få sygeplejersker, som har mulighed for dette, og det synes jeg er problematisk, udtaler John Christiansen, kredsformand i DSR Kreds Syddanmark og opfordrer regering og arbejdsgivere at komme med forslag til at hjælpe sygeplejerskerne i takt med, at både folkepensionsalderen bliver højere og at arbejdstempoet og arbejdspresset allerede nu er højt.
Bragt i DR P4 Syd og Trekanten Nyheder den 18.-19. august 2020

Sygeplejersker i corona-beredskab får ekstra løn

DSR og Region Syddanmark er blevet enige om aftalen, som gælder fra 13. maj. - Vi havde gerne set, at aftalen gik længere bagud og omfattede flere sygeplejersker. Det var dette, vi kunne opnå enighed om, udtaler John Christiansen, kredsformand.
Bragt i DR P4 Fyn Nyheder den 7. juli 2020

Besøg på plejehjem

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark glæder sig over de nye besøgsregler, men opfordrer samtidig til forsigtighed. John Christiansen udtaler sig til DR P4.
Bragt i DR P4 Nyheder den 30. juni 2020

Region Syddanmark advarer ansatte om ferieregler

Kredsformand John Christiansen udtaler, at det er en alvorlig melding, når Region Syddanmark fortæller de ansatte om konsekvenserne ved at rejse til visse lande i forhold til Covid-19. - Der er stor forståelse for, at der skal passes på. Men det kalder altså mere på vejledning, end det kalder på trusler.
Bragt i pressen den 21. juni 2020

Coronakrisen gavner sygeplejerskestuderende

- Der kan være perioder, hvor sundhedsvæsenet har forandret sig voldsomt, hvor nogen skal have noget ekstra i introduktionsperioden - både på sygehuse og kommunalt - så en ekstra opmærksomhed og dialog , udtaler kredsformand John Christiansen.
Bragt i DR P4 Radioavisen den 19. juni 2020

Fremrykning af lager med værnemidler i Syddanmark

Det er på tide, at regionen tager sagen om værnemidler alvorligt. - Var det nu gået alvorligt galt med coronasituationen i Danmark, kunne det været meget meget kritisk, mere end det var i forvejen, udtaler kredsnæstformand Line Gessø Hansen.
Bragt i DR P1 Radioavisen og P4 Nyheder den 4. juni 2020

Sygeplejersker i frontlinjen når Coronaen rammer

Efter smittede på Vejle Sygehus og et plejehjem i Kolding, er det vigtigt, at sygeplejersker ikke slækker på fokus. - Vi skal bruge alle de procecurer vi har - og langsomt, så vi er sikre på at vi ikke selv smittes og bærer smitten videre. Og så skal vi smitteopspore ved de borgere og patienter, vi møder.
Bragt i DR P4 Trekanten den 18. maj 2020

Tak og varme ord gør det ikke alene

Læs kredsformandens læserbrev/indlæg til pressen, som handler om anerkendelse; en anerkendelse, som skal kunne ses på lønkontoen.
Bragt i pressen den 1. maj 2020. 

Covid-19 og Fælleserklæringen

Fælleserklæringen skal bruges hensigtsmæssigt og i en krisesituation. - Vi har hørt fra sygehusene her i regionen, at ledelsen bruger midler, hvor man misbruger intentionen også i de fælleserklæringerne der er for alle organisationer i hele landet, udtaler John Christiansen.
Bragt i TV2 Syd Regionale Nyheder den 30. april 2020

Covid-19 og testning

Sygehusene i Region Syddanmark tester endnu flere for coronavirus. John Christiansen udtaler sig til DR P4 Trekanten.
Bragt i DR P4 Trekanten Nyheder den 26. april 2020

Covid-19 og arbejdsskade

Covid-19 bliver nu anerkendt som en arbejdsskade. John Christiansen udtaler sig til DR P4 Syd Nyheder.
Bragt i DR P4 Syd Nyheder den 22. april 2020

Covid-19 og testning

Der ses positivt på, at testning øges i regionen. - Der er behov for testning hos sygeplejerskerne. Vi møder fortsat sygeplejerskerne der har behov for det, og testning er også nødvendig så der sikres den arbejdskraft i sundhedsvæsenet, som der er brug for, siger John Christiansen, kredsformand.
Bragt i DR P4 Fyn Nyheder den 21. april 2020

Der skal mere i lønningsposen

Selv om der er fokus på tillæg lige nu i forbindelse med Covid-19 og omlægninger af vagter og ekstraarbejde, er det vigtigt at lønnen kommer op på den lange bane. - Der er tale om et meget vigtigt og ansvarsfuldt arbejde, som simpelthen bliver aflønnet for dårligt, udtaler John Christiansen, kredsformand i Syddanmark.
Bragt i Flensborg Avis den 18. april 2020

Covid-19 og Ledig testkapacitet: Kritik af anvendelsen

Den ubrugte corona-testkapacitet skal også tilgodese sundhedspersonalet. - Det handler både om sundhedspersonalet sikkerhed, men det handler også om borgernes sikkerhed, udtaler næstforkvinde Line Gessø Hansen, som håber, at sundhedspersonale fremover kan blive testet på egen opfordring.
Bragt i TV2Fyn den 17. april 2020. Læs mere her

Covid-19: Pas på med for mange skift

Sygeplejersker flyttes nu i stigende antal tilbage til deres faste afdeling. Hvis antallet af coronasmittede stiger igen, så skal sygeplejerskerne måske igen flyttes - og det skaber utryghed blandt sygeplejerskerne, fortæller kredsformand John Christiansen og fortsætter: - Også fordi der endnu ikke er lavet en plan for, hvilke aktiviteter sygehusene skal skrue op for. Jeg håber, at færrest muligt skal tåle for mange ændringer frem og tilbage hele tiden - men jeg oplever også, at rigtig mange har set nødvendigheden i det, der er bleveet gjort og dermed en stor grad af ansvarsfølelse i at ville hjælpe i den her situation.
Bragt i Fyens Stiftstidende den 16. april 2020. Læs artiklen her

Covid-19 og Arbejdsskade

Kredsformand John Christiansen i DR P4 Nyheder i forbindelse med klarere retningslinjer for godtagelse af coronasmitte som arbejdsskade.
Bragt i DR P4 Fyn den 14. april

Covid-19 og Genåbning af sundhedsvæsenet

Der venter sygeplejerskerne en stor opgave, når sundhedsvæsenet åbner igen. - Jeg forstiller mig, at man ganske langsomt og sstarter med de patienter som har ventet og kan blive akutte, hvis man ikke gør noget nu. Der vil være en overgang hvor man bliver nødt til at sortere i patienterne, udtaler kredsformand John Christiansen.
Bragt i DR P4 Nyheder den 14. april 2020

Covid-19 og Værnemidler

Kredsformand John Christiansen udtaler sig i medierne omkring værnemidler
Bragt i DR P4 Nyheder den 3. april 2020

Covid-19 og Lynuddannelse af sygeplejersker

Regionen uddanner sygeplejersker til intensivafdelinger. DSR bakker op om initiativet, og samtidig udtaler kredsformand John Christiansen, at DSR er opmærksomme på ansvarsplacering, hvis der sker behandlingsfejl.  
Bragt i TV2 Fyn Regionale Nyheder den 25. marts 2020.

Covid-19 og Mangel på værnemidler i regionen

Region Syddanmark kæmper som de andre regioner med at sikre værnemidler i forbindelse med COVID-19 situationen. Kredsformand John Christiansen udtaler sig til P4, blandt andet om at det er dybt bekymrende, at sundhedspersonalet ikke kan testes i øjeblikket og at der er mangel på værnemidler.
Bragt i DR P4 Nyheder den 21.-24. marts 2020

Covid-19 og Regionens jobbank: Stolt formand

Omkring 1500 personer har meldt sig til Region Syddanmarks jobbank, heraf mange med sygeplejerskeuddannelse og studerende. - Jeg er glad for, at så mange byder sig til, og jeg er også stolt over, at sygeplejerskerne er klar til at løfte opgaven i den her tid, udtaler kredsformand John Christiansen. 
Bragt i Fyens Stiftstidende den 20. marts 2020

Flere sygeplejersker kommer i lægepraksis

Udtalelse fra formand John Christiansen.
Bragt i DR P4 Nyheder den 22. februar 2020

49 sygehusafdelinger skal deles om 107 ekstra sygeplejersker

Ifølge kredsformand John Christiansen er det umiddelbart realistisk at finde sygeplejersker, der vil arbejde mere, så man i sammenhæng med andre tiltag kan komme op på det, der svarer til 107 ekstra stillinger. Der er dog behov for at tiltrække og fastholde sygeplejersker, både dem som har forladt faget og de nyuddannede. - Hele snakken om, at der altså skal ansættes flere, er for mig et tydeligt signal om, at alle har anerkendt, at vilkårene skal forbedres, siger John Christiansen.
Bragt i Jydske Vestkysten og Vejle Amts Folkeblad den 21. januar 2020

Nye specialsygeplejersker klar til at løfte flere opgaver hjemme hos borgerne

Alle kommuner vil på sigt få flere sygeplejersker med specialuddannelse i rygsækken, udtaler kredsformand John Christiansen.
Bragt i TVSyd.dk den 14. januar 2020.

Formandskab og kredsbestyrelse i Syddanmark