Presse

Her finder du kredsens indlæg i pressen samt kontakt og pressebilleder til formandskabet i Kreds Syddanmark.

De valgte repræsentanter i Kreds Syddanmark ønsker at synliggøre holdninger, udstikke retningen og sætte strategien i fokus, så vi sammen kan omsætte holdninger til handlinger til glæde for vore medlemmer.

Har du brug for kontakt til en politiker i presseøjemed, kan du kontakte:

Kredsformand John Christiansen Syddanmark 2017

John Christiansen

Kredsformand


Tlf.: 4062 6006 eller 4695 4807
Mail: jc@dsr.dk

Kredsen i pressen

Her finder du et uddrag af nyhederne i pressen fra kredsens område.

2021

Covid-vaccine fra Astra-Zeneca

I debatten om covid-vaccinen fra Astra-Zeneca udtaler kredsformand John Christiansen: -Jeg er ikke så betænkelig ved selve vaccinens virkningsgrad, bivirkningsprofil og så videre, men er bekymret for, om  vi ikke bliver dækket godt nok og dermed ikke kan levere den nødvendige arbejdskraft, hvis der kommer en smitte bølge mere.
Bragt i DR P4 Syd nyheder den 9. februar 2021

Covid-vaccine og prioritering

I debatten om prioriteringen af vaccine rækkefølge vurderer John Christiansen, at omkring en tredjedel af sygeplejerskerne på de regionale sygehuse er i gang med deres vaccinationer, og også frontpersonalet i kommunerne har fået det første stik.
Bragt i DR P4 Trekanten nyheder den 27. januar 2021

Der mangler sygeplejersker md specialuddannelser

Den manglende oplæring i nye specialer skaber bekymring og utryghed på coronaafdelinger, og kredsformand John Christiansen påpeger, at det er en del af et større problem: - Der mangler sygeplejersker med specialuddannelser.
Bragt i TV2 Regionale nyheder den 20. januar 2021

2020

Covid-vaccine til sundhedspersonale

John Christiansen bakker op om Region Syddanmarks strategi med at vaccinere sundhedspersonale lidt ad gangen, da der kan komme nogle bivirkninger. - Rigtig mange står i beredskabet hver dag, så det er godt at få vaccinen. Det virker også fornuftigt at man får fordelt det lidt ud, så ikke alle bliver ramt af de smågener ved vaccinen som der kan komme, siger kredsformanden.
Bragt i DR P4 Syd og Trekanten Nyheder den 28. december 2020. 

Region Syddanmark hjælper Region Hovedstaden og Sjælland

- Sygehusvæsenet er forbundne kar, hvor vi hjælper hinanden på kryds og tværs, fortæller kredsformand John Christiansen, som anbefaler, at man stadig minimerer tvangselementet og holder fast i dialog, frivillighed og folks egen situation.
Bragt i DR P4 Trekanten den 22. december 2020

Aftale om bonus på covid-afsnit på hospitalerne

Regionen og DSR Kreds Syddanmark har indgået en aftale som giver op til 15.000 kr. til sygeplejersker som er en del af coronaberedskabet. John Christiansen, kredsformand forklarer: - Vi har selvfølgelig rejst flere krav, end det vi er lykkes med at få i hus. Men det her er det muliges kunst. Vi er normalt ikke fortaler for bonusser, da vi ønsker et generelt varigt tillæg. Generelt synes vi, at lønnen er al for lav i faget. Men vi står i en pandemi, og så må vi acceptere præmissen om, at der er behov for en ekstra indsats blandt sygeplejerskerne. Så vi synes, det er nødvendigt, at de får den anerkendelse.
Bragt i A4Arbejdsliv.dk den 16. december 2020

Lokal beredskabsaftale indgået i Syddanmark

Den lokale aftale afløser den nuværende fællesaftale om covid-beredskabet, da det ikke har været muligt at lave en central aftale. John Christiansen fortæller, at aftalen baserer sig mere på dialog og frivillighed og indebærer en bonus på 15.000 kr. årligt.
Bragt i DR og DR P4 nyheder den 15. december 2020.

Coronapandemien slider på fysikken og psyken hos fynske sygeplejersker

- Vi hører mange steder fra, at kolleger er syge, udmattede og slidte - udover dem som er uheldige selv at blive smittede - så der er tryk på, utaler kredsformand John Christiansen.
Bragt i DR P4 Fyn Nyheder den 14. december 2020

Line Gessø Hansen valgt til FH-Sektion Fyn

Kredsnæstformand Line Gessø Hansen er valgt som næstformand i den nye lokalhovedorganisation FH-Sektion Fyn.
Bragt i Fyens Stiftstidende den 5. december og Erhvervsavisen Fyn den 10. december 2020.

Kredsformand tryg ved coronavaccine

På trods af livlig debat særligt på de sociale medier, udtaler John Christiansen, at han tror de fleste sygeplejersker vil tage imod vaccinen.
Bragt i DR P4 Trekanten nyheder den 5. december 2020.

Mundbind dagen lang giver gener

DSR i Syddanmark har modtaget flere henvendelser fra medlemmer, som har hudproblemer og hovedpine i forbindelse med, at der skal bæres mundbind hele dagen. Kredsformand John Christiansen udtaler, at han er bekymret for medlemmernes ve og vel. Der skal reageres fra ledelsens side, hvis der kommer psykiske reaktioner som panikangst ved at gå med værnemidler hele tiden.
Bragt i DR P4 Syd og Trekanten nyheder den 4. december 2020.

Vaccineplanen er klar

Sygeplejersker bliver blandt de første, som bliver tilbudt vaccine.  -Det er en rigtig god nyhed og en fornuftig plan, som ministeriet har lagt frem, fortæller kredsformand John Christiansen. - Det er også nødvendigt, for sygeplejerskerne er tyndslidte og arbejdsmængden er høj.
Bragt i DR P4 Esbjerg Nyheder den 27. november 2020

Vejle Kommune Område Vest

Mange medarbejdere er rejst fra området. Næstformand Helle Kruse Hansen fortæller til Vejle Amts Folkeblad, at kredsen har planer om et fyraftensmøde for medlemmerne i Område Vest for at afdække situationen.
Bragt i Vejle Amts Folkeblad den 8. november 2020

Medarbejderne på Lysningen trives dårligere end deres kolleger

Trivselsmåling på Lysningen viser, at trivslen ikke er i top. Lysningen scorer dårligere end gennemsnittet på kommunens arbejdspladser på alle parametre. - Vi er bekymrede for udviklingen på Lysningen, fortæller næstformand Line Gessø Hansen og fortæller, at DSR helt generelt ønsker at sætte fokus på ældreområdet, hvor der er behov opkvalificering og opnormering  som på Lysningen
Bragt i Fyens Stiftstidende den 20. oktober 2020

Ikke så mange sygeplejersker kan få ret til tidlig pension

- Selvom der er gjort anstrengelser for at det kan ramme sygeplejersker, tror jeg desværre ikke det vil omfatte så mange inden for sygeplejefaget, udtaler John Christiansen, kredsformand.  
Bragt i DR P4 Nyheder den 10. oktober 2020

Sygeplejersker skal måske flyttes rundt

Kredsformand John Christiansen: Hvis sygeplejersker i forbindelse med corona-afdelinger skal flyttes rundt, er det vigtigt man tager hensyn til den enkelte sygeplejerskes situation, så det grundlæggende bliver frivilligt at blive flyttet.
Bragt i DR P4 Trekanten Nyheder den 20. september 2020

Sexisme: Sig fra og tal om det

- Hvis man oplever krænkende adfærd, er det nødvendigt at sige fra, både når man oplever det og når man observerer det, udtaler kredsformand John Christiansen og fortæller, at han har tiltro til, at samarbejdet mellem TR og ledelse fungerer, og alle medarbejdere samtidig også selv har et ansvar.
Bragt i DR P4 Trekanten Nyheder den 18. september 2020

Flere sygeplejersker vælger at skifte til den private sektor

Et stigende antal sygeplejersker ønsker at være helt selvstændige og drive virksomhed. Det glæder kredsformand John Christiansen, at sygeplejerskeuddannelsen bringer flere jobmuligheder. - Det handler om at skabe egne vilkår og tjene en anderledes løn, og om at udnytte sin faglighed i en ramme man selv er med til at skabe, udtaler John Christiansen og fortsætter: - Det bør også give grund til eftertanke i det offentlige, når flere vælger den private sektor.
Bragt i medierne den 14. september 2020

Pensionsudspil: Håber på flere tiltag 

Regeringens pensionsudspil tilgodeser dem, der i en alder af 61 år har været på arbejdsmarkedet i  minimum 42 år. - Det vil være få sygeplejersker, som har mulighed for dette, og det synes jeg er problematisk, udtaler John Christiansen, kredsformand i DSR Kreds Syddanmark og opfordrer regering og arbejdsgivere at komme med forslag til at hjælpe sygeplejerskerne i takt med, at både folkepensionsalderen bliver højere og at arbejdstempoet og arbejdspresset allerede nu er højt.
Bragt i DR P4 Syd og Trekanten Nyheder den 18.-19. august 2020

Sygeplejersker i corona-beredskab får ekstra løn

DSR og Region Syddanmark er blevet enige om aftalen, som gælder fra 13. maj. - Vi havde gerne set, at aftalen gik længere bagud og omfattede flere sygeplejersker. Det var dette, vi kunne opnå enighed om, udtaler John Christiansen, kredsformand.
Bragt i DR P4 Fyn Nyheder den 7. juli 2020

Besøg på plejehjem

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark glæder sig over de nye besøgsregler, men opfordrer samtidig til forsigtighed. John Christiansen udtaler sig til DR P4.
Bragt i DR P4 Nyheder den 30. juni 2020

Region Syddanmark advarer ansatte om ferieregler

Kredsformand John Christiansen udtaler, at det er en alvorlig melding, når Region Syddanmark fortæller de ansatte om konsekvenserne ved at rejse til visse lande i forhold til Covid-19. - Der er stor forståelse for, at der skal passes på. Men det kalder altså mere på vejledning, end det kalder på trusler.
Bragt i pressen den 21. juni 2020

Coronakrisen gavner sygeplejerskestuderende

- Der kan være perioder, hvor sundhedsvæsenet har forandret sig voldsomt, hvor nogen skal have noget ekstra i introduktionsperioden - både på sygehuse og kommunalt - så en ekstra opmærksomhed og dialog , udtaler kredsformand John Christiansen.
Bragt i DR P4 Radioavisen den 19. juni 2020

Fremrykning af lager med værnemidler i Syddanmark

Det er på tide, at regionen tager sagen om værnemidler alvorligt. - Var det nu gået alvorligt galt med coronasituationen i Danmark, kunne det været meget meget kritisk, mere end det var i forvejen, udtaler kredsnæstformand Line Gessø Hansen.
Bragt i DR P1 Radioavisen og P4 Nyheder den 4. juni 2020

Sygeplejersker i frontlinjen når Coronaen rammer

Efter smittede på Vejle Sygehus og et plejehjem i Kolding, er det vigtigt, at sygeplejersker ikke slækker på fokus. - Vi skal bruge alle de procecurer vi har - og langsomt, så vi er sikre på at vi ikke selv smittes og bærer smitten videre. Og så skal vi smitteopspore ved de borgere og patienter, vi møder.
Bragt i DR P4 Trekanten den 18. maj 2020

Tak og varme ord gør det ikke alene

Læs kredsformandens læserbrev/indlæg til pressen, som handler om anerkendelse; en anerkendelse, som skal kunne ses på lønkontoen.
Bragt i pressen den 1. maj 2020. 

Covid-19 og Fælleserklæringen

Fælleserklæringen skal bruges hensigtsmæssigt og i en krisesituation. - Vi har hørt fra sygehusene her i regionen, at ledelsen bruger midler, hvor man misbruger intentionen også i de fælleserklæringerne der er for alle organisationer i hele landet, udtaler John Christiansen.
Bragt i TV2 Syd Regionale Nyheder den 30. april 2020

Covid-19 og testning

Sygehusene i Region Syddanmark tester endnu flere for coronavirus. John Christiansen udtaler sig til DR P4 Trekanten.
Bragt i DR P4 Trekanten Nyheder den 26. april 2020

Covid-19 og arbejdsskade

Covid-19 bliver nu anerkendt som en arbejdsskade. John Christiansen udtaler sig til DR P4 Syd Nyheder.
Bragt i DR P4 Syd Nyheder den 22. april 2020

Covid-19 og testning

Der ses positivt på, at testning øges i regionen. - Der er behov for testning hos sygeplejerskerne. Vi møder fortsat sygeplejerskerne der har behov for det, og testning er også nødvendig så der sikres den arbejdskraft i sundhedsvæsenet, som der er brug for, siger John Christiansen, kredsformand.
Bragt i DR P4 Fyn Nyheder den 21. april 2020

Der skal mere i lønningsposen

Selv om der er fokus på tillæg lige nu i forbindelse med Covid-19 og omlægninger af vagter og ekstraarbejde, er det vigtigt at lønnen kommer op på den lange bane. - Der er tale om et meget vigtigt og ansvarsfuldt arbejde, som simpelthen bliver aflønnet for dårligt, udtaler John Christiansen, kredsformand i Syddanmark.
Bragt i Flensborg Avis den 18. april 2020

Covid-19 og Ledig testkapacitet: Kritik af anvendelsen

Den ubrugte corona-testkapacitet skal også tilgodese sundhedspersonalet. - Det handler både om sundhedspersonalet sikkerhed, men det handler også om borgernes sikkerhed, udtaler næstforkvinde Line Gessø Hansen, som håber, at sundhedspersonale fremover kan blive testet på egen opfordring.
Bragt i TV2Fyn den 17. april 2020. Læs mere her

Covid-19: Pas på med for mange skift

Sygeplejersker flyttes nu i stigende antal tilbage til deres faste afdeling. Hvis antallet af coronasmittede stiger igen, så skal sygeplejerskerne måske igen flyttes - og det skaber utryghed blandt sygeplejerskerne, fortæller kredsformand John Christiansen og fortsætter: - Også fordi der endnu ikke er lavet en plan for, hvilke aktiviteter sygehusene skal skrue op for. Jeg håber, at færrest muligt skal tåle for mange ændringer frem og tilbage hele tiden - men jeg oplever også, at rigtig mange har set nødvendigheden i det, der er bleveet gjort og dermed en stor grad af ansvarsfølelse i at ville hjælpe i den her situation.
Bragt i Fyens Stiftstidende den 16. april 2020. Læs artiklen her

Covid-19 og Arbejdsskade

Kredsformand John Christiansen i DR P4 Nyheder i forbindelse med klarere retningslinjer for godtagelse af coronasmitte som arbejdsskade.
Bragt i DR P4 Fyn den 14. april

Covid-19 og Genåbning af sundhedsvæsenet

Der venter sygeplejerskerne en stor opgave, når sundhedsvæsenet åbner igen. - Jeg forstiller mig, at man ganske langsomt og sstarter med de patienter som har ventet og kan blive akutte, hvis man ikke gør noget nu. Der vil være en overgang hvor man bliver nødt til at sortere i patienterne, udtaler kredsformand John Christiansen.
Bragt i DR P4 Nyheder den 14. april 2020

Covid-19 og Værnemidler

Kredsformand John Christiansen udtaler sig i medierne omkring værnemidler
Bragt i DR P4 Nyheder den 3. april 2020

Covid-19 og Lynuddannelse af sygeplejersker

Regionen uddanner sygeplejersker til intensivafdelinger. DSR bakker op om initiativet, og samtidig udtaler kredsformand John Christiansen, at DSR er opmærksomme på ansvarsplacering, hvis der sker behandlingsfejl.  
Bragt i TV2 Fyn Regionale Nyheder den 25. marts 2020.

Covid-19 og Mangel på værnemidler i regionen

Region Syddanmark kæmper som de andre regioner med at sikre værnemidler i forbindelse med COVID-19 situationen. Kredsformand John Christiansen udtaler sig til P4, blandt andet om at det er dybt bekymrende, at sundhedspersonalet ikke kan testes i øjeblikket og at der er mangel på værnemidler.
Bragt i DR P4 Nyheder den 21.-24. marts 2020

Covid-19 og Regionens jobbank: Stolt formand

Omkring 1500 personer har meldt sig til Region Syddanmarks jobbank, heraf mange med sygeplejerskeuddannelse og studerende. - Jeg er glad for, at så mange byder sig til, og jeg er også stolt over, at sygeplejerskerne er klar til at løfte opgaven i den her tid, udtaler kredsformand John Christiansen. 
Bragt i Fyens Stiftstidende den 20. marts 2020

Flere sygeplejersker kommer i lægepraksis

Udtalelse fra formand John Christiansen.
Bragt i DR P4 Nyheder den 22. februar 2020

49 sygehusafdelinger skal deles om 107 ekstra sygeplejersker

Ifølge kredsformand John Christiansen er det umiddelbart realistisk at finde sygeplejersker, der vil arbejde mere, så man i sammenhæng med andre tiltag kan komme op på det, der svarer til 107 ekstra stillinger. Der er dog behov for at tiltrække og fastholde sygeplejersker, både dem som har forladt faget og de nyuddannede. - Hele snakken om, at der altså skal ansættes flere, er for mig et tydeligt signal om, at alle har anerkendt, at vilkårene skal forbedres, siger John Christiansen.
Bragt i Jydske Vestkysten og Vejle Amts Folkeblad den 21. januar 2020

Nye specialsygeplejersker klar til at løfte flere opgaver hjemme hos borgerne

Alle kommuner vil på sigt få flere sygeplejersker med specialuddannelse i rygsækken, udtaler kredsformand John Christiansen.
Bragt i TVSyd.dk den 14. januar 2020.

Formandskab og kredsbestyrelse i Syddanmark