Kredsbestyrelsesseminar

Bestyrelsen holder seminar på Hotel Kolding Fjord.

Kredsbestyrelsen holder seminar cirka en gang om året.