TR-regional

Temadagen vil veksle mellem oplæg om fortolkning af arbejdstidsaftalen og øvelser med udgangspunkt i konkrete sager. Øvelser og oplæg vil ske med baggrund i arbejdstidsaftalens tilblivelse, særlige områder inden for arbejdstidsaftalen, gennemgang af relevant domspraksis og den juridiske fortolkningsmetode.

Programmet følger senere.