FTR og TR forhandleruddannelse

Formålet er at TR har teoretisk og praktisk indsigt, der sætter deltagerne i stand til at forstå og begå sig i de lokale formelle som uformelle forhandlinger, samt TR varetager medlemmernes kollektive som individuelle interesser, og at TR får uddelegeret forhandlingskompetencen.