Fyraftensmøde for konsultationssygeplejersker

Overenskomstforhandling 2018 står for døren

Kreds Syddanmark inviterer til fyraftensmøde for konsultationssygeplejersker den 20. august 2018.

Det overordnede indhold på dagen er oplæg til kommende overenskomstforhandling med PLA og jeres input hertil. Derudover et oplæg om det sygeplejefaglige ansvar.

Program er under udarbejdelse og bliver fremsendt direkte til dig på mail i starten af august.

 

Tid og sted

Mandag, den 20. august 2018 kl. 17.00 - 20.00

Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

 

Tilmelding

Senest den 3. august 2018.

Der er 100 pladser som fordeles efter først til mølle-princippet. Mødet aflyses ved færre end 10 deltagere.

Kredsen er vært for en let forplejning under mødet.

Vi håber du har mulighed for at tilmelde dig med så kort varsel og glæder os til at se dig.