Fællesmøde for TR, AMIR, ledere og kredsbestyrelsen 2019

Emne for mødet følger.