Workshop Den nye ferieaftale

Formålet med denne introduktion er at du som TR får styrket din viden om den nye ferieaftale og reglerne for samtidighedsferie og forskudsferie.

Alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie – også nye på arbejdsmarkedet. Det er afgørende, at Danmark har en fleksibel, moderne og robust ferielov, der værner om lønmodtagernes ferierettigheder og tager hensyn til arbejdsgiverne.

På dette eftermiddagsmøde vil jurist Pernille Nørring fra Juridisk Videncenter DSR, komme og introducere om reglerne for den nye ferieaftale.

Se hele programmet her: Introduktion til den nye ferieaftale