Kredsbestyrelsesmøde

Bestyrelsen holder møde i kredskontorets lokaler i Fredericia

Kredsbestyrelsen holder møder cirka en gang om måneden.

Som medlem af kredsen er du velkommen til at overvære et bestyrelsesmøde.

Tilmelding er ikke nødvendig.