Temadag AMiR/Leder

For AMiR/Ledere.

Temadagen den 6. februar tager afsæt i AMiR’s og leders udfordringer i at forebygge og håndtere arbejdskader og arbejdsbetingede lidelser.

Derfor vil der på temadagen blive orienteret om de forskellige faser i en anmeldelse og behandling af en arbejdsskade (Anmeldelse, analyse, behandling, afgørelse m.m.).

Vi får besøg af en konsulent fra DSR’s Arbejdsskadeteam. Regionen fortæller om, hvordan arbejdsskader analyseres og anvendes til at forebygge gentagelser. En sygeplejerske, som har oplevet en arbejdsskade kommer og fortæller sin historie.