TR Regionalt Områdemøde (22-05-2019)

For tillidsvalgte.

TEMA: MED-arbejdet

Rammeprogram

Kl. 08.30 - 11.45   Faktastof om MED

Kl. 11.45 - 12.30   Frokost

Kl. 12.30 - 14.15   Arbejdsværksted (fokus områder FØR - UNDER - EFTER mødet)

Kl. 14.15 - 14.30   Kaffepause

Kl. 14.30 - 15.30   Nyt fra kredsen

 

Under faktastof om MED kommer vi indenom følgende:

Hvad betyder medbestemmelse og medindflydelse egentlig? Reel indflydelse og ikke kun informationer

Hvor er der hjemmel til under disse rettigheder?

Hvilke rettigheder har vi til at få noget sat på dagsordenen?

Hvad hvis et punkt afvises til dagsordenen? Hvad kan vi så gøre?

Hvad hvis beslutninger – som hører under MED-arbejdet – besluttes udenom MED? Hvad kan vi gøre? Muligheder og sanktioner?

Kan og hvordan løftes sager højere op i MED-systemet?

Betydningen af en forretningsorden i MED?

Kan man få særstandpunkt ført til referat?